Meg�llt az olaj dr�gul�sa

2009.04.03. 22:15

Enyh�n cs�kkent a k�olaj �ra p�nteken New Yorkban, de kiss� emelkedett Londonban. Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�nk�nti �ra 72 centtel 53,47 doll�rra emelkedett m�jusra. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta �ra a nap v�g�re mind�ssze 13 centtel cs�kkent, 52,51 doll�rra.

Itt olvashat a forint �rfolyam�nak alaklul�sr�l

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

Itt olvashat a r�gi�s valut�k �rfolyamair�l

Itt olvashat az eur�pai t�zsdei mozg�sokr�l

A befektet�k hangulat�t els�sorban az befoly�solta, hogy az Egyes�lt �llamokban 25 �ves cs�csra emelkedett a munkan�lk�lis�g. A cs�kken�st viszont m�rs�kelte az a rem�ny, hogy az amerikai gazdas�g hamarosan t�ljuthat a m�lyponton a G20 gazdas�g�l�nk�t� terveinek k�sz�nhet�en.�

A piac igen biztat�nak �rt�kelte a H�szak (G20) cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nyeit is. A dr�gul�st csak p�ntekre f�kezte le az aktu�lis val�s�g, az, hogy a Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�gn�l (IEA) el�re jelezt�k: a k�vetkez� vil�gfogyaszt�si becsl�s�k ism�t minden kor�bbi j�slatn�l nagyobb visszaes�st val�sz�n�s�t majd erre az �vre.

Az IEA most m�g napi �tlagban 84,4 milli� hord�ra jelzi a vil�g k�olajfogyaszt�s�t az id�n, ez napi�� 1,25 milli� hord�val, 1,5 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. Az IEA el�z�, febru�ri el�rejelz�se csak napi 980 ezer hord�s�� cs�kken�st val�sz�n�s�tett id�nre. A vil�g k�olajfogyaszt�sa m�r tavaly is cs�kkent, napi 400 ezer hord�val, 0,4 sz�zal�kkal napi �tlagban 85,7 milli� hord�ra, az IEA szerint.

Az amerikai energia�gyi miniszt�rium legut�bbi j�slata az idei k�olaj-vil�gfogyaszt�sra napi �tlagban 84,27 milli� hord�. Ez napi 430 ezer hord�val kevesebb, mint amit febru�rban j�solt, �s napi 1,38 milli� hord�val kevesebb lenne a tavalyi vil�gfogyaszt�sn�l. Az amerikai energia�gyi miniszt�rium most hord�nk�nt 42 doll�rra v�rja az amerikai referenciafajta (WTI) idei �tlag�r�t, febru�rban m�g 43 doll�rt j�solt.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK