V�ge a r�gi�s valut�k sz�rnyal�s�nak

2009.04.03. 19:35

A p�nteken cs�kkentek a kelet-eur�pai valut�k �rfolyamai jelent�s cs�t�rt�ki fel�rt�kel�d�s�k ut�n. A piaci szerepl�k ink�bb a doll�r er�s�d�s�re �s a nemzetk�zi fejlem�nyekre figyelnek.

Itt olvashat a forint �rfolyam�nak alaklul�sr�l

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

Itt olvashat az eur�pai t�zsdei mozg�sokr�l

Itt olvashat a k�olaj �r�nak alakul�sr�l

Az �j magyar korm�ny alakul�sa egyel�re nem seg�t, a piacok a t�nyleges int�zked�sekre �s eredm�nyekre v�rnak. Lengyelorsz�gban��Donald Tusk minisztereln�k cs�t�rt�k�n k�rd�sess� tette, hogy Lengyelorsz�g tartani tudja-e az eur�pai �rfolyamrendszerbe (ERM-2) val� bel�p�s j�liusi c�ld�tum�t, p�nteken pedig �jabb vit�k robbantak ki az �llami p�rtfinansz�roz�s megvon�s�nak korm�nyzati terve miatt. A cs�t�rt�ki lend�letb�l csak a rom�n lej sz�m�ra maradt valamicske p�ntekre is.

Cs�t�rt�k�n nagyot ugrottak a t�rs�gi valut�k - �len a forint mintegy 3 sz�zal�kos el�ret�r�s�vel az eur�val szemben - a H�szak (G20) cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nyei, az IMF t�mogat�si kerete n�vel�s�nek h�r�re, �s a r�szv�nypiaci el�ret�r�sek keltette kereslett�l t�pl�lva. A G20 seg�ts�ge nem csup�n a neh�z helyzetbe ker�lt orsz�goknak k�zvetlen�l �g�rt �j p�nzekben van - az IMF �s m�s nemzetk�zi p�nzint�zetek t�mogat�si alapjainak b�v�t�se r�v�n -, hanem abban is, hogy az �rtekezlet d�nt�sei fel�rt�kelt�k a felz�rk�z� piacokat mint a vil�ggazdas�g helyre�ll�t�s�nak kulcster�let�t, v�lik londoni elemz�k.

A londoni bankk�zi piacon a forint p�nteken estefel�, 295,84-296,14/eur�n, 0,55 sz�zal�kkal rosszabb volt a kora hajnalin�l, �s 12,25 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Reggel 0,01 sz�zal�kos nyeres�gben volt. Cs�t�rt�k este 294,22-52/eur� volt. Tavaly 4,23 sz�zal�kkal gyeng�lt, el�tte 2007-ben 0,39 sz�zal�kot vesztett, 2006-ban 0,46 sz�zal�kkal javult.

P�nteken estefel� a cseh korona, 26,587-607/eur�n, 0,59 sz�zal�kkal rosszabb volt az eur�val szemben a kora hajnalin�l, �s 0,62 sz�zal�kkal er�sebb, mint �v v�g�n. A lengyel zloty, 4,4580-620/eur�n, 0,99 sz�zal�kkal rosszabb volt a kora hajnalin�l, �s 8,34 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly a cseh korona 1,31 sz�zal�kot, a zlotyi 14,29 sz�zal�kot vesztett az eur�val szemben.

A forint 219,62-220,48/doll�r volt, 0,58 sz�zal�kkal rosszabb a kora hajnalin�l, 16,63 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. Tavaly 7,88 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben. Cs�t�rt�k este 218,36-219,11/doll�r volt. A cseh korona p�nteken 0,33 sz�zal�kot vesztett, a zloty 1,06 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

P�nteken estefel� az eur� 1,3450 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0006 doll�rral olcs�bb a cs�t�rt�ki k�s�in�l, 3,78 sz�zal�kkal gyeng�bb a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n. Tavaly 4,27 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK