�ltal�nosan javul� hangulat k�zepette er�s�d�tt kiss� a forint a t�rs�gbeli deviz�kkal egy�tt h�tf�n.�Az eur�t 294,20 forinton jegyezt�k d�lut�n n�gy �rakora a bankk�zi kereskedelemben, szemben a p�ntek d�lut�ni 295,67 forinttal. D�lel�tt a jegyz�s 292 forint k�zel�ben is j�rt.

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

�ltal�nosan javul� befektet�si hangulat, a kock�zatv�llal�si hajland�s�g er�s�d�se emelte meg a t�rs�gbeli deviz�k, k�zt�k a forint �rfolyam�t. A m�r napok �ta javul� hangulat m�g�tt r�szben a t�rs�g sz�m�ra elk�l�n�tett tov�bbi IMF-t�mogat�si keret�sszegek, valamint a T�r�korsz�ggal k�rvonalaz�d� IMF-meg�llapod�s �ll. A h�tv�g�n elh�rult emellett k�t politikai jelleg� k�rd�jel is: Csehorsz�gban meg�llapod�s sz�letett az �j kabinet megalak�t�s�r�l, �s Magyarorsz�gon is teljes�lt az �j korm�ny megalak�t�s�nak k�t el�felt�tele.

A nap folyam�n napvil�got l�tott egy IMF-tanulm�ny a t�rs�g orsz�gaiban az eur� egyoldal� bevezet�s�nek el�nyeir�l a bizonytalans�gi t�nyez�k cs�kkent�se �s a bizalom n�vel�se �ltal. A Financial Times �ltal megszerzett �s megszell�ztetett dokumentum val�sz�n�leg nem tekinthet� az IMF �ll�spontj�nak, hanem bels� vitairatnak. A piac a dokumentum megjelen�s�t �gy �rt�kelte, hogy nemzetk�zi p�nz�gyi k�r�kben vita folyik az eur�z�n�n k�v�li orsz�gok hathat�sabb megseg�t�s�r�l, �s az IMF b�trabb v�ls�gkezel� l�p�sekre pr�b�lja r�venni az EU-t. Emiatt �sszess�g�ben pozit�v jelz�sk�nt tekintett�k a h�rt, b�r nem tekintik re�lis lehet�s�gnek.

A forint, a lengyel zloty �s a cseh korona egyar�nt er�s�d�tt, �s emelkedtek a t�rs�gbeli t�zsdeindexek is. A keresked�k mind a forint, mind a zloty eset�ben kiss� er�s�d� tendenci�t v�rnak az el�tt�nk �ll� h�ten.

A doll�rt 218,59 forinton jegyezt�k a p�nteki d�lut�ni 220,67 forint ut�n. Az eur�/doll�r kereszt�rfolyam nem sokat v�ltozott p�ntek �ta: az EKB 1,3496 doll�rban �llap�totta meg az eur� referencia �rfolyam�t h�tf�re a p�nteki 1,3425 doll�r ut�n. D�lut�n n�gy �rakor 1,3456 doll�r volt az eur� a bankk�zi kereskedelemben.

A sv�jci frankot 192,86 forinton jegyezt�k a p�ntek esti 194,33 forint ut�n. Az MNB hivatalos jegyz�se 191,78 forint h�tf�re �s 193,78 forint p�ntekre.

A jap�n jen (100 jen) jegyz�se 216,41 forint, m�g p�nteken este 220,15 forint volt. Az MNB hivatalos deviza�rfolyam jegyz�se 213,39 forint h�tf�re �s 219,70 forint p�ntekre.

Az �llampap�rok m�sodpiac�n a forint er�s�d�s�vel p�rhuzamosan cs�kkentek a hozamok, f�k�nt a hosszabb lej�ratokn�l. Az egy �ves lej�rat �KK referenciahozama 10,40 sz�zal�k (-13 b�zispont), a 3 �ves� 11,24 sz�zal�k (-50 b�zispont), a 10 �ves� 10,64 sz�zal�k (-57 b�zispont).