A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 70,53 pontos, 0,59 sz�zal�kos emelked�ssel, 12 126,64 ponton z�rt h�tf�n. A r�szv�nypiac forgalma 22,2 milli�rd forint volt h�tf�n, a vezet� r�szv�nyek a Mol kiv�tel�vel er�s�dtek a m�lt h�t p�nteki z�r�shoz k�pest.

Itt olvashat a forint �rfolyam�nak alakul�sr�l

H�tf� d�lel�tt folytat�dott a p�nteken l�tott lend�let a magyar piacon, azonban a tengerent�li b�rz�k nyit�sa visszavett az optimista hangulatb�l - mutatott r� Dob�r P�ter, a CIB K�z�p-Eur�pai Nemzetk�zi Bank Zrt. elemz�je. A d�lut�n folyam�n els�sorban az OTP �s a k�t gy�gyszeripari r�szv�ny tartotta a BUX-ot pozit�v tartom�nyban, ami a Mol jelent�sebb cs�kken�se ellen�re is megmaradt z�r�sra. Az elemz� kiemelte: az OTP eg�sz nap sz�pen teljes�tett, m�g a Richter �s az Egis is er�s�dni tudott annak ellen�re, hogy a forint �rfolyama nem gyeng�lt a h�t els� keresked�si napj�n.

S�re Bal�zs, a Buda-Cash Br�kerh�z Zrt. hat�rid�s �zletk�t�je elmondta: d�lut�nra elfogyott a nemzetk�zi lend�let, �gy ink�bb profitrealiz�l�s jellemezte a keresked�si napot. Hozz�tette: a h�t m�sodik fel�ben kider�lhet, hogy megalapozott volt-e az elm�lt napokban tapasztalt emelked�s nemzetk�zi trendje, mivel kedden este kezd�dik meg a negyed�ves gyorsjelent�si szezon az Egyes�lt �llamokban. Mindez azt jelenti, hogy sz�mos olyan r�szv�nyes lehet, aki a gyorsjelent�sek megjelen�se el�tt szeretne profitot l�tni befektet�s�b�l.

Az OTP-r�szv�nyek �ra 50 forinttal, 2,31 sz�zal�kkal 2210 forintra er�s�d�tt, forgalmuk 13,9 milli�rd forintot tett ki. A Mol �rfolyama 245 forinttal, 2,13 sz�zal�kkal 11 235 forintra cs�kkent, 4,0 milli�rd forintos forgalomban. A Magyar Telekom �rfolyama 7 forinttal, 1,23 sz�zal�kkal 574 forintra n�tt, forgalma 1,9 milli�rd forint volt.

A Richter-pap�rok �rfolyama 590 forinttal, 2,16 sz�zal�kkal 27 890 forintra emelkedett, a r�szv�nyek forgalma 2,1 milli�rd forintot �rt el. Az Egis 101,4 milli� forintos forgalom mellett 50 forinttal, 0,42 sz�zal�kkal 12 000 forintra n�velte �rt�k�t. A BUMIX 1351,84 ponton z�rt h�tf�n, ez 4,93 pontos, 0,37 sz�zal�kos emelked�s a p�nteki z�r�shoz viszony�tva.