Az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj m�jusi sz�ll�t�sra h�tf� reggel 71 centtel dr�g�bb, a nyugat-eur�pai �rt�kt�zsd�k z�r�sa ut�n, hord�nk�nt 51,77 doll�ron, 1,70 doll�rral olcs�bb volt a p�nteki z�r�n�l. P�nteken 72 centtel dr�gult.

Itt olvashat az eur�pai t�zsd�k r�szv�ny�rair�l

H�tf�n k�s� d�lut�n a nyugati f�ltek�n ir�nyad� amerikai West Texas Intermediate (WTI) referenciafajta hord�ja 50,39 doll�r volt m�jusra, 2,12 doll�rral olcs�bb a p�nteki z�r�n�l. P�nteken 13 centtel olcs�bbodott.

Az eur�pai p�rlatkereskedelem sz�m�ra ir�nyad� londoni g�zolajjegyz�s tonn�nk�nt 441,50 doll�r volt Londonban, 2,00 doll�rral olcs�bb a p�nteki z�r�n�l. P�nteken 7,50 doll�rral olcs�bbodott.

A k�olaj h�tf�n kezdetben tov�bb dr�gult, arra a rem�nyre, hogy a H�szak (G20) m�lt heti cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nyei siettetik a vil�gv�ls�g v�g�t. Elemz�k azonban figyelmeztettek, hogy - amint egy londoni olajpiaci elemz� mondta - "a csillagport, amelyet a G20 hintett a piacokra, m�g sok ki�br�ndul�s f�jhatja el". D�lut�nra, k�vetve a r�szv�nypiaci ir�nyzatot, a k�olajpiac is az ellenkez� ir�nyba fordult.

Az IEA most m�g, m�rciusi el�rejelz�se szerint, napi �tlagban 84,4 milli� hord�ra jelzi a vil�g k�olajfogyaszt�s�t az id�n, ez napi��1,25 milli� hord�val, 1,5 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. A m�lt h�t v�g�n m�r elmondt�k az IEA-n�l, hogy a k�vetkez�, j�v� h�ten megjelen� keresleti el�rejelz�s�k megint gyeng�bb lesz az el�z�n�l.

Az IEA el�z�, febru�ri el�rejelz�se csak napi 980 ezer hord�s��cs�kken�st val�sz�n�s�tett id�nre. A vil�g k�olajfogyaszt�sa m�r tavaly is cs�kkent, napi 400 ezer hord�val, 0,4 sz�zal�kkal napi �tlagban 85,7 milli� hord�ra, az IEA szerint. A mostani, k�r�lbel�l napi 84 milli� hord�s vil�gk�n�lat azonban t�mogatja az �rakat, sz�ks�g van a kereskedelmi tartal�kok felhaszn�l�s�ra.

Az amerikai energia�gyi miniszt�rium legut�bbi j�slata az idei k�olaj-vil�gfogyaszt�sra napi �tlagban 84,27 milli� hord�. Ez napi 430 ezer hord�val kevesebb, mint amit febru�rban j�solt, �s napi 1,38 milli� hord�val kevesebb lenne a tavalyi vil�gfogyaszt�sn�l. Az amerikai energia�gyi miniszt�rium most hord�nk�nt 42 doll�rra v�rja az amerikai referenciafajta (WTI) idei �tlag�r�t, febru�rban m�g 43 doll�rt j�solt.