A p�nteki megtorpan�s ut�n a k�z�p-eur�pai valut�k h�tf�n napk�zben ism�t j� �temben t�rtek el�re, miut�n vas�rnap tiszt�z�dott, hogy Magyarorsz�g �s Csehorsz�g �j korm�nyt kap, �s az �ltal�nos piaci hangulat is javult vil�gszerte, annak rem�ny�ben, hogy a vil�gv�ls�g tal�n a v�rtn�l hamarabb v�get �r.

Itt olvashat a forint �rfolyam�nak alakul�s�r�l

Napk�zben a forint 292 eur� k�zel�be er�s�d�tt. Est�re azonban a r�szv�nypiacokkal egy�tt a devizapiacok is megtorpantak, csak a forint maradt pozit�v ter�leten az eur�val szemben.� A pozit�v felz�rk�z� piaci hangulatot t�kr�zte a t�r�k l�ra er�s�d�se is, mik�zben a doll�r eleinte gyeng�lt, abban az �temben, ahogyan a befektet�k el�mer�szkednek az amerikai kincst�rjegy adta mened�kb�l. Est�re a doll�r er�s�d�tt, ez elvitte a t�rs�gi valut�k nyeres�g�t vele szemben. A rubelt h�romhavi cs�cs fel� seg�tett�k a n�vekv� szabadpiaci olaj�rak.

A t�rs�gi valut�k javul�sa m�lt h�ten, cs�t�rt�k�n kezd�d�tt, a H�szak (G20) cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nyei, az IMF t�mogat�si kerete n�vel�s�nek h�r�re, �s a r�szv�nypiaci el�ret�r�sek keltette kereslett�l t�pl�lva. A G20 seg�ts�ge nem csup�n a neh�z helyzetbe ker�lt orsz�goknak k�zvetlen�l �g�rt �j p�nzekben van - az IMF �s m�s nemzetk�zi p�nzint�zetek t�mogat�si alapjainak b�v�t�se r�v�n -, hanem abban is, hogy az �rtekezlet d�nt�sei fel�rt�kelt�k a felz�rk�z� piacokat mint a vil�ggazdas�g helyre�ll�t�s�nak kulcster�let�t.

H�tf�n eleinte seg�tette a t�rs�gi valut�kat a Financial Times id�zte IMF-elk�pzel�s is arr�l, hogy a nem eur��vezeti tag EU-tagoknak az �vezethez val� csatlakoz�s n�lk�l el kellene kezdeni�k haszn�lni az eur�t. Az ezzel kapcsolatos rem�nyeket azonban az Eur�pai Bizotts�g �s az Eur�pai K�zponti Bank (EKB)hamar leh�t�tte azzal, hogy az IMF-nek tulajdon�tott javaslatot "vitairatnak" min�s�tett�k, �s meger�s�tett�k, hogy az eur�csatlakoz�si felt�teleken nem lehet enyh�teni.

A londoni bankk�zi piacon a forint h�tf�n estefel�, 294,06-26/eur�n, 0,87 sz�zal�kkal jobb volt a kora hajnalin�l, �s 11,58 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Reggel v�ltozatlan volt. P�ntek este 296,64-94/eur� volt. Tavaly 4,23 sz�zal�kkal gyeng�lt, el�tte 2007-ben 0,39 sz�zal�kot vesztett, 2006-ban 0,46 sz�zal�kkal javult.

H�tf�n estefel� a cseh korona, 26,583-603/eur�n, 0,14 sz�zal�kkal rosszabb volt az eur�val szemben a kora hajnalin�l, �s 0,64 sz�zal�kkal er�sebb, mint �v v�g�n. A lengyel zloty, 4,4484-504/eur�n, 0,04 sz�zal�kkal rosszabb volt a kora hajnalin�l, �s 8,10 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly a cseh korona 1,31 sz�zal�kot, a zlotyi 14,29 sz�zal�kot vesztett az eur�val szemben.

A forint 219,42-220,05/doll�r volt, 0,36 sz�zal�kkal rosszabb a kora hajnalin�l, 16,53 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. Tavaly 7,88 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben. P�ntek este 218,64-84/doll�r volt. A cseh korona h�tf�n 1,10 sz�zal�kot vesztett, a zloty 1,48 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

H�tf�n estefel� az eur� 1,3375 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0128 doll�rral olcs�bb a p�nteki k�s�in�l, 4,31 sz�zal�kkal gyeng�bb a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n. Tavaly 4,27 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.