Napi cs�cs alatt, de �gy is janu�r 8-a �ta legmagasabb szinten z�rt a toki�i �rt�kt�zsde vezet� indexe h�tf�n.

A b�rze ir�nyad� Nikkei-225 mutat�ja 1,2 sz�zal�k (108,09 pont) emelked�ssel 8857,93 ponton fejezte be a napot. A t�zsdemutat� a keresked�s korai szakasz�ban 2,3 sz�zal�kos nyeres�gen is �llt.

H�tf�n els�sorban az exportra termel� c�gek �rfolyama emelkedett a jen gyeng�l�s�re a doll�rhoz k�pest. A szak�rt�k v�lem�nye megoszlik, hogy meddig tart a Nikkei �sszess�g�ben hetek �ta tart� emelked�se. Abban egyet�rtenek, hogy 9 ezer pontig szinte biztos, ez azonban ellen�ll�si pontot jelent, ahonnan visszapattanhat az index a befektet�k nyeres�grealiz�l�sa miatt.

A v�rhat� profitkiv�tellel kapcsolatos v�leked�st er�s�ti, hogy egyel�re nem l�tni sok eredm�ny�t a p�nzpiacok stabiliz�l�sa �rdek�ben tett int�zked�seknek. A Nikkei �s a vil�g t�bbi vezet� t�zsdemutat�ja a p�nzpiacok meger�s�t�se �rdek�ben hozott int�zked�sek hat�s�ra emelkedett az ut�bbi id�szakban. Konkr�t eredm�nyek azonban m�g nincsenek.

M�s elemz�k szerint a Nikkei tov�bb sz�rnyalhat. Ennek oka, hogy a nagy jap�n export�l� c�gek a doll�rt 90 jenben hat�rozt�k meg. A jen azonban gyeng�bb, aminek exportn�vel� hat�sa van.