A Szurgutnyeftyegaz orosz olaj- �s g�zipari v�llalat nagy m�rt�kben t�lfizette az osztr�k OMV-t�l megv�s�rolt 21,2 sz�zal�kos Mol-r�szv�nycsomagot; ez vagy egy �tv�teli k�s�rlet el�k�sz�t�s�t jelzi vagy azt, hogy a Szurgut tov�bb akarja adni a pakettet m�s �llami k�t�d�s� orosz c�geknek - olvashat� a washingtoni Jamestown Alap�tv�ny elemz�s�ben.

A Szurgutnyeftyegaz t�lfizette a Mol-csomagot, hiszen az 1,4 milli�rd eur�s v�teli �r azt jelenti, hogy egy r�szv�ny�rt �tlagosan 19 200 forintot fizettek a t�zsd�n, ez csaknem k�tszerese a m�rcius 27-i 9940 forintos z�r��rnak - mutatott r� Vladimir Socor amerikai K�z�p-Eur�pa-szak�rt� a Eurasia Daily Monitor c�m� kiadv�ny legfrissebb sz�m�ban.

Ilyen m�rt�k� t�lfizet�st, a piaci �r k�tszeres��rt t�rt�n� v�telt egyetlen olyan c�g sem hajtott vagy hajthatott volna v�gre, amelyik felel�ss�ggel tartozik r�szv�nyesei fel�. Egy �llami kapcsolatokkal rendelkez� orosz c�g azonban, ahol hi�nyos az �tl�that�s�g, megtehette.

Az elemz� szerint vagy maga a Szurgutnyeftegaz akarja megszerezni a Molt vagy �t akarja j�tszani a megv�s�rolt r�szt egy m�sik orosz v�llalatnak, tal�n a Rosneftnek vagy a Lukoilnak. Egy ilyen tov�bbad�s Socor szerint t�bb mint k�tszeres�re n�velheti az orosz szavazatok erej�t a c�gn�l.

A Szurgut l�p�se ugyanakkor orosz �szt�k�l�snek is felfoghat� az osztr�k korm�ny ir�ny�ban, hogy B�cs a D�li �ramlatot, a Nabucco riv�lis�t t�mogassa. A Kreml meg akarja nyerni az osztr�k korm�nyt �s az OMV-t, valamint tov�bbi korm�nyokat �s v�llalatokat ahhoz, hogy a k�vetkez� hetekben rendezend� cs�cstal�lkoz�n al��rj�k a D�li �ramlat vezet�kr�l sz�l� szerz�d�seket.

Vladimir Socor szerint a Szurgut groteszk tranzakci�j�t egy amerikai befektet�si bank, a J.P. Morgan k�zrem�k�d�s�vel hajtotta v�gre. Moszkv�ban m�k�d� nyugati br�kerek hangs�lyozz�k, hogy a Kreml t�mogatta az olaj- �s g�zipari v�llalat l�p�s�t, az orosz m�dia �zenet�vel szemben nem h�tk�znapi piaci m�velet t�rt�nt.

A magyarok joggal �rezhetik becsapva magukat, hiszen a Kreml titkol�zott az �gyben. A Gyurcs�ny Ferenc minisztereln�k vezette deleg�ci� legut�bb m�rcius 10-�n j�rt Moszkv�ban a D�li �ramlattal kapcsolatos k�toldal� egyezm�nyek megk�t�se c�lj�b�l. Az amerikai elemz� azt �rta, hogy az eddig rendelkez�sre �ll� inform�ci�k szerint a Moszkv�ban t�rgyal� magyaroknak egy sz�t sem sz�ltak a Szurgut k�sz�b�n �ll� l�p�s�r�l.