B�r akad bank, amelyik �prilisban egyetlen nap alatt t�bb mint sz�z �tutal�si megb�z�s teljes�t�s�t tagadta meg a tulajdonosait nem azonos�t� v�llalati �gyfeleit�l, a p�nzint�zetek j� r�sze m�g mindig kiv�r, ahelyett, hogy a janu�rban bevezetett p�nzmos�s elleni szab�lyokat alkalmazn� - �rja a Napi Gazdas�g h�tf�i sz�m�ban.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A p�nzmos�s elleni t�rv�ny �rtelm�ben az elm�lt �v v�g�ig a v�llalkoz�sokt�l be kellett volna szerezni az �gynevezett t�nyleges tulajdonosi nyilatkozatot minden, az adott c�gben 25 sz�zal�kot meghalad� tulajdoni h�nyaddal rendelkez� mag�nszem�lyt�l - eml�keztet a lap.

A bankok j� r�sze a szok�sos �ton, lev�lben figyelmeztette az �rintett k�rt e k�telezetts�gr�l, �m, hogy e l�p�s mennyire volt sikeres, azt jelzi - a lap szerint -, hogy t�bb bank �zleti titokra hivatkozva nem adott t�j�koztat�st arr�l, �gyfelei mekkora r�sze nem azonos�totta tulajdonosait.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) azt k�z�lte: az �v m�sodik fel�t�l ellen�rzik a bankok ezzel kapcsolatos int�zked�seit.

A Napi Gazdas�g �gy tudja, egy pr�bavizsg�lat m�r lezajlott ezzel �sszef�gg�sben az egyik nagybankn�l. Binder Istv�n, a PSZ�F sz�viv�je ugyanakkor azt hangs�lyozta, hogy a fel�gyelet "soha nem mondta, hogy nem ellen�rzi az elvben hat�lyban l�v� jogszab�ly betart�s�t egy-egy �tfog� vizsg�lat sor�n". Binder szerint�a t�nyleges tulajdonosi nyilatkozatok hi�nya miatti int�zked�seket a m�sodik f�l�vt�l vizsg�lj�k k�l�n is.