Timothy Geithner amerikai p�nz�gyminiszter azt mondta, hogy a korm�nyban van hajland�s�g a t�l nagy �llami seg�ts�get k�vetel� bankok vezet�s�g�nek esetleges elt�vol�t�s�ra.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az amerikai sajt� h�tf�n r�szletesen foglalkozott Geithner nyilatkozat�val, melyben a miniszter meger�s�tette: a t�rv�nyhoz�sban �t szeretn�k vinni azt, hogy a korm�nyzati t�mogat�st elnyert c�gekn�l korl�tozz�k a kifizethet� vezet�i juttat�sokat.

Geithner a CBS telev�zi�ban eml�keztetett, hogy a nagy amerikai jelz�loghitelez�kn�l, a Fannie Mae �s a Freddie Mac csoportn�l, valamint az AIG biztos�t�n�l, tov�bb� a General Motors eset�ben is a vezet�s�get lecser�lt�k, mert ezt a k�l�nleges l�p�st megk�vetelte ezek stabiliz�l�s�nak sz�ks�ge.

Kem�ny felt�teleket kell szabni ott, ahol arr�l kell biztos�tani az ad�fizet�ket, hogy a p�nz�kb�l adott �llami t�mogat�s er�sebb� teszi a t�mogatott v�llalatot, �rvelt Geithner.

Elmondta m�g t�bbek k�z�tt, hogy a p�nz�gyi t�rca vizsg�lja, mekkora t�keinjekci� sz�ks�ges a legjelent�sebb amerikai p�nz�gyi v�llalkoz�soknak a mostani nagy gazdas�gi visszaes�s miatt.