A kereskedelmi bankok nemcsak a saj�t forr�saikat, hanem az MFB hiteleit sem sz�vesen foly�s�tj�k - mondta Tukacs Istv�n v�ls�g�vezetek�rt felel�s korm�nybiztos kedden Szeksz�rdon, a Nemzeti Fejleszt�si �s Gazdas�gi Miniszt�rium v�llalkoz�i f�rum�n.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A korm�nybiztos szerint a v�llalkoz�soknak keser� tapasztalatai vannak a hitelez�ssel kapcsolatban. A feladat most az, hogy ezt a lehetetlen helyzetet megoldjuk - jelentette ki.

R�mutatott: az eg�sz p�nz�gyi rendszernek cs�kkent a hitelez�si hajland�s�ga, �gy azok a v�llalkoz�sok sem jutnak forg�eszk�zhitelhez, amelyeknek vannak megrendel�seik. Erre p�ldak�nt a mez�gazdas�got eml�tette.

Tukacs Istv�n utalt arra, hogy a m�r bejelentett 1400 milli�rd forintos v�ls�gkezel� �s gazdas�g�l�nk�t� csomagb�l jelenleg t�bb mint 560 milli�rd forint �ll a v�llalkoz�sok rendelkez�s�re.

Az MFB 140 milli�rd forintos keret�sszeggel megnyitott forg�eszk�z-hitel�t p�ld�ul jelenleg kilenc bank k�n�lja - emelte ki.

A munkahelymegtart� t�mogat�sokkal kapcsolatban k�z�lte, hogy v�rhat�an �prilis v�g�ig tart az Orsz�gos Foglalkoztat�si K�zalap�tv�ny �s az �llami Foglalkoztat�si Szolg�lat �sszesen 16 milli�rd forintos kerete, �gy tov�bbi forr�sok bevon�s�ra lesz sz�ks�g.

Kit�rt arra, hogy a Bajnai-korm�ny megalakul�s�t�l a region�lis fejleszt�si tan�csokn�l el�rhet� lesz a t�rs�gi v�ls�gkezel� program, amely h�szmilli�rd forint forr�st biztos�t kist�rs�gek v�ls�gkezel�s�hez.

G�sp�r Bence, a Magyar Gazdas�gfejleszt�si K�zpont f�oszt�lyvezet�je a f�rumon a mikrov�llalkoz�sok �s kkv-k technol�giai fejleszt�s�t szolg�l� p�ly�zati lehet�s�gre h�vta fel a figyelmet. Ezen a p�ly�z�k legfeljebb 50 milli� forintot nyerhetnek el 2009 v�g�ig, a p�ly�zatokr�l pedig h�rom h�ten bel�l d�nt�s sz�letik - emelte ki a f�oszt�lyvezet�.