Kedden t�z �ra ut�n t�bb mint 297 forintot kellett adni az eur��rt, vagyis a kora reggeli szinthez k�pest gyeng�lt a forint.�

A reggeli �r�kban gyeng�lt a magyar deviza. Az eur�t kor�n reggel 294,41 forinton jegyezt�k, nem sokkal t�z �ra ut�n azonban 297 forint felett j�rt a jegyz�s.

Tov�bbra is t�masznak tekinthet� a 293 forintos, illetve ennek �tt�r�se eset�n a 285 forintos szint, ugyancsak jelent�sebb ellen�ll�s van a 300 forintos hat�rn�l - der�l ki az Erste piaci komment�rj�b�l.

A h�tf�i�keresked�st egy�bk�nt nem befoly�solt�k fontosabb h�rek, �s a forgalom sem volt jelent�s. A h�t tov�bbi r�sz�ben szinte minden napra jut valamilyen fontosabb magyar makroadat (k�lkereskedelmi m�rleg, infl�ci�s adat), azonban l�nyeges piaci hat�ssal val�sz�n�leg nem fognak j�rni. A befektet�k Bajnai Gordon, leend� minisztereln�k programj�nak esetleges tov�bbi r�szleteire fognak ink�bb koncentr�lni.

A�nemzetk�zi devizapiacokon enyh�n er�s�d�tt a doll�r �s a jen is a kor�bbi optimizmus enyh�l�s�vel, illetve a t�zsd�k elbizonytalanod�s�val p�rhuzamosan. A makrogazdas�gi h�rek szempontj�b�l csendes het�nk lesz, ennek megfelel�en a devizapiacokon is els�sorban a hangulati t�nyez�kre, �s a t�zsd�kre figyelhetnek a piaci szerepl�k.