A 3 sz�zal�kos c�l alatt v�rj�k a m�lt havi magyarorsz�gi infl�ci�t londoni felt�rekv� piaci elemz�k, akik k�z�l nem mindenki z�rja ki - a forint stabiliz�l�d�sa eset�re - a magyar jegybank (MNB) kamatcs�kkent�si kurzus�nak k�s�bbi folytat�d�s�t, t�bbs�gi v�lem�ny azonban, hogy a bel�that� p�nz�gypolitikai t�vlatban folytat�dik a kamattart�s.

A p�nteken esed�kes m�lt havi infl�ci�s adatsor el�tt megjelent els� citybeli el�rejelz�sek k�z�l a Bank of America-Merrill Lynch bankcsoport� 2,7 sz�zal�kos, tizenk�t h�napra �s teljes kos�rra sz�molt dr�gul�si �temet val�sz�n�s�t a febru�ri 3 sz�zal�k ut�n.

A h�z progn�zisa szerint a magyar hazai �sszterm�k-�rt�k (GDP) az id�n 4,5 sz�zal�kkal cs�kken, ami gyors�tani fogja az alapszint� dezinfl�ci�s folyamatot.

A p�nz�gypolitikai kil�t�sokat ugyan "bonyolultabb� tette" a forint gyeng�l�se, a c�g londoni elemz�i szerint azonban az �rfolyam stabiliz�l�d�sa vagy visszaer�s�d�se eset�n az MNB �prilisban vagy m�jusban �jrakezdheti az enyh�t�si ciklust.

A Bank of America-Merrill Lynch k�z�lte: alapeseti forgat�k�nyve 6,75 sz�zal�kos magyarorsz�gi jegybanki kamatszintet val�sz�n�s�t 2009 v�g�n.

A JP Morgan befektet�si elemz�i szint�n 2,7 sz�zal�kos m�rciusi magyarorsz�gi �ves infl�ci�t j�solnak. A h�z szerint a kos�r �lelmiszer- �s �zemanyag-�sszetev�j�ben megjelen� komoly m�rt�k� b�zishat�s v�rhat�an t�ltesz a forintgyeng�l�s infl�ci�s �tsz�r�d� hat�s�n.

A forintot f�lti a jegybank

A JP Morgan szerint azonban az MNB d�nt�seinek f� befoly�sol� t�nyez�je jelenleg a forint�rfolyam, �s m�r a kamatcs�kkent�si folyamat febru�ri le�ll�t�s�t is az �rfolyamvolatilit�s okozta.

Mindemellett az egy h�nappal ezel�tti infl�ci�s adatsor m�r jelezte a forintgyeng�l�s gyors �tsz�r�d�s�t a m�ly�l� recesszi� ellen�re is.

A JP Morgan londoni elemz�i ez�rt a k�vetkez� 3-6 h�napra a jelenlegi, 9,50 sz�zal�kos MNB-kamatszint fenntart�s�t j�solj�k, azzal az indokkal, hogy szerint�k a magyar jegybank egyel�re a forint gyenges�g�b�l a p�nz�gyi stabilit�sra hat� kock�zatokat tartja szem el�tt.

A Goldman Sachs bankcsoport londoni befektet�si r�szleg�nek elemz�i nagyobb m�rt�k�nek tartj�k az �rfolyamgyeng�l�s �tsz�r�d�s�nek nett� hat�s�t, ez�rt minim�lis m�rt�kben, 2,9 sz�zal�kra cs�kken� infl�ci�t j�solnak m�rciusra. A GS szak�rt�i szerint a gyenge forint j�r�szt ellens�lyozta a m�lt h�napban a gazdas�gi visszaes�sb�l az �rakra hat�, lefel� mutat� nyom�st.

A Goldman Sachs a k�vetkez� tizenk�t h�napra sem v�r kamatm�dos�t�st, kamatemel�st azonban csak arra az esetre val�sz�n�s�t, ha az MNB-nek m�s eszk�z�kkel nem siker�lne kiv�denie egy esetleges �jabb forintelad�si hull�mot.