Nyeres�grealiz�l�s gyeng�tette kedden a forintot, az eur� d�lut�n n�gy �rakor 296,70 forint volt a h�tf�i 294,20 forint ut�n a bankk�zi piacon. A h�t els� napj�nak elej�n egy IMF-h�rre m�g�komoly forinter�s�d�st lehetett l�tni, de a jelek szerint keddre kifulladt a magyar p�nz lend�lete.

D�lut�nra deviz�nk a reggeli 296,27 szinthez k�pest is gyeng�lt, de n�mileg er�s�d�tt a d�lel�tt meg�rintett 298,50-es szinthez k�pest; d�lut�n egy forintos s�vban, 296,50 �s 297,50 k�z�tt sz�lettek k�t�sek.

A keresked�k meglehet�sen halv�ny �rdekl�d�sr�l, az alacsony forgalom miatt csapong� �rfolyamr�l, ir�nyzat n�lk�li keresked�sr�l�� sz�moltak be. A doll�r er�s�d�se az el�z� napok trendj�nek v�g�t jelentette: az el�rt profitok kiv�tele az �sszes - az elm�lt napokban er�s�d� - felt�rekv� deviza �rfolyam�t gyeng�tette: az eur�/zloty 4,40-r�l 4,50-re, az eur�/cseh korona 26,40-r�l 26,60-ra korrig�lt.

Az eur�/doll�r �rfolyam a h�tf� d�li 1,3570 �s az esti 1,3456 ut�n eg�szen 1,3225-ig v�ltozott, d�lut�n 1,3275 a jellemz� �rt�k; az amerikai deviza �rfolyama 223,65 forint a reggeli 221,29 forint, illetve a h�tf�i 218,59 forint ut�n.

A sv�jci frank jegyz�se kedden 195,29 forint, m�g h�tf�n d�lut�n 192,86 forint volt. A jap�n jen (100 egys�g) 222,77 forinton �ll a bankk�zi kereskedelemben a h�tf� d�lut�ni 216,41 forint ut�n.