K�tsz�z milli� eur�s hitel felv�tel�r�l t�rgyal az Eur�pai �jj��p�t�si �s Fejleszt�si Bankkal (EBRD) az OTP, d�nt�s m�jusban v�rhat�- k�z�lte a Reuters. A piac a r�szletekre kiv�ncsi, de ezek m�g nem ismertek.

Az OTP Bank al�rendelt k�lcs�nt�k�t kapna az EBRD-t�l. A legnagyobb magyar kereskedelmi bank azt k�z�lte, hogy a t�rgyal�sok folynak az EBRD-vel, amelyek k�zponti eleme a 200 milli� eur�s al�rendelt k�lcs�nt�ke.

Az OTP ukr�n le�nybankj�nak vez�rigazgat�ja, Dimitr�j Zsinkov azt mondta a Reutersnek, hogy m�jus k�zep�ig sz�lethet d�nt�s a k�rd�ssel kapcsolatban (ekkor lesz az EBRD �ves k�zgy�l�se).

Cs�nyi S�ndor, az OTP els� embere a m�lt h�napban k�z�lte, hogy t�rgyal�sok vannak az OTP �s az EBRD k�z�tt, � akkor �prilisra tette a d�nt�s v�rhat� id�pontj�t.

Herczenik �kos, a Raiffeisen r�szv�nypiaci elemz�je nem l�t a h�rben k�l�n�sebb �jdons�got. A piac szerepl�i el�tt r�g�ta ismert, hogy az OTP az EBRD-hez fordul hitel�rt, mint ahogy az is, hogy a fejleszt�si bank is sz�nd�kozik tov�bbi �sszeget inveszt�lni a r�gi�ba.

"Am�g a meg�llapod�s konkr�t r�szletei nem v�lnak ismertt�, addig a befektet�k �raz�s�ban sokkal nagyobb s�llyal szerepelhetnek a nemzetk�zi piacokr�l �rkez� inform�ci�k" - �ll�tja a szak�rt�.