Rom�ni�ban 2014 el�tt nem lehet bevezetni az eur�t, mivel az eur��vezeti kamat t�ls�gosan alacsony a rom�n infl�ci�s szinthez k�pest.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Err�l Valentin Lazea, a rom�n jegybank vezet� k�zgazd�sza besz�lt azut�n, hogy h�tf�n nyilv�noss�gra ker�lt�a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF)�terve,�amely az eur��vezweten k�v�li�kelet-eur�pai uni�s orsz�goknak meg kellene fontolniuk saj�t fizet�eszk�zeik felad�s�t �s az eur� bevezet�s�t, m�g azel�tt, hogy form�lisan csatlakozn�nak az eur��vezethez.���

Amennyiben Rom�nia bevezetn� az eur�t, akkor fel kellene adnia �n�ll� monet�ris politik�j�t �s azt a kamatszintet kellene alkalmaznia, amit az EKB sz�khely�n, Frankfurtban hat�roznak meg az eur��vezet eg�sz�re. "Ha egy orsz�gban 6,9 sz�zal�k az infl�ci�, mik�zben az eur�z�n�ban 1,25 sz�zal�k a kamatszint, teljesen egy�rtelm�, hogy nem lehet az infl�ci�t kord�ban�tartani" - nyilatkozta a rom�n szak�rt� a Ziarul Financiar c�m� rom�n gazdas�gi napilapnak.�

Ewald Nowotny, az EKB igazgat�tan�cs�nak az egyik tagja h�tf�n azt mondta, hogy a felt�rekv� eur�pai orsz�gok nem vezethetik be egys�gesen az eur�t, mivel az az eur� ir�nti bizalom megrend�l�s�t okozn�.