Az OTP Bank a h�tf�i t�zsdei keresked�sben 656 saj�t r�szv�nyt�l v�lt meg 2228 forintos �tlag�rfolyamon. A tranzakci�ra az ETFBUXOTP alap fedez�se �rdek�ben volt sz�ks�g - k�z�lte a t�rsas�g a Budapesti �rt�kt�zsde honlapj�n.

A p�nzint�zet kez�ben l�v� t�rzsr�szv�nyek sz�ma az �gylet eredm�nyek�nt 27 620 931 darabra v�ltozott. A csoporttagokn�l m�rcius 30-�n feljegyzett �llapot szerint 2 098 560 darab OTP-pap�r volt. A saj�tr�szv�ny-�llom�ny��gy mind�sszesen 10,61 sz�zal�kos - der�l ki a k�zlem�nyb�l.