Tavaly �tlagosan 55 sz�zal�kkal kerestek kevesebbet a bank�rok vil�gszerte, mint egy �vvel kor�bban - der�l ki a Napier Scott Search Group felm�r�s�b�l.

A 4000 bank�r megk�rdez�s�vel k�sz�tett felm�r�s szerint 55 sz�zal�kos volt az �ves cs�kken�s, ami az ut�bbi nyolc �v legjelent�sebb cs�kken�se - �rja�a Wall Street Journal (WSJ).

A nagy k�zpontokban dolgoz�k k�z�l a legnagyobb vesztesek a londoni City bank�rai voltak, akik 62 sz�zal�kot buktak, els�sorban az�rt, mert az angol f�v�rosban k�s�bb hat�rozt�k meg a b�nuszokat, mint m�shol (addigra pedig a v�ls�g csak s�lyosbodott).

Az es�s miatt�a Wall Streeten nagyj�b�l 20 sz�zal�kkal magasabbak most a p�nz�gyi szektorban a b�rek, mint Londonban, �s ezzel megint New Yorkban dolgoznak a legjobban fizetett bank�rok.

Glob�lisan a vil�g p�nz�gyi c�gei �sszesen 1000 milli�rd doll�ros le�r�st hajtottak v�gre, azaz ennyivel cs�kkent a banki eszk�z�k �rt�ke 2008-ban.

A bankvil�gban jellemz�, hogya fizet�sek nagyj�b�l k�tharmad�t a b�nuszok teszik ki. Eur�p�ban a b�nuszok 48 sz�zal�kkal estek, a K�zel-Keleten azonban p�d�ul csak 10 sz�zal�kkal.