A Lukoilnak nem kell a Mol �s a Mazeikiu

2009.04.08. 12:10

Az orosz Lukoil olajt�rsas�g sz�vesen v�s�rolna megfelel� �ron finom�t� kapacit�st Eur�p�ban, de nincs semmilyen terve aj�nlatot tenni sem a Molra, sem litv�niai kapacit�sra, mondta a c�g vez�rigazgat�ja, Leonyid Fedun egy befektet�knek rendezett t�j�koztat�n New Yorkban. A Lukoil New York-i t�j�koztat�j�r�l a Bloomberg �gyn�ks�g sz�molt be.

Kor�bban, egy washingtoni elemz� int�zet h�tf�n ismertetett v�lem�nye alapj�n, olyan elk�pzel�sek keltek l�bra a piacon, hogy az orosz Szurgutnyefyegaz esetleg eladn� a Lukoilnak vagy a Gazpromnak az osztr�k OMV-t�l m�lt h�ten 1,4 milli�rd eur��rt szerzett, 21,2 sz�zal�kos Mol-r�szesed�s�t vagy legal�bb annak egy r�sz�t. A lengyel Rzeczpospolita c�m� lap pedig kedden azt �rta, hogy a Lukoil �s az orosz �llami Transznyeft vezet�k�zemeltet� r�szt szeretne v�s�rolni a litv�n Mazeikiu Nafta olajfinom�t�b�l, amelynek t�bbs�ge a PKN Orlen lengyel olajt�rsas�g�.

A m�sodik sz�m� orosz olajt�rsas�g - a mag�nk�zben l�v�k k�z�l a legnagyobb -, a Lukoil 1,62 milli�rd doll�ros vesztes�get jelentett a tavalyi utols� negyed�vr�l az egy �vvel kor�bbi, 3,21 milli�rdos ad�zott eredm�ny helyett, az alacsonyabb olaj�rakkal, a magas ad�kkal �s a valuta�rfolyam-v�ltoz�sokkal indokolva a visszaes�st. A bev�tel 26 sz�zal�kkal 18,4 milli�rd doll�rra cs�kkent, j�llehet a c�g k�olajtermel�se gyakorlatilag v�ltozatlan maradt.

Erre tekintettel a c�g id�n 6 milli�rd doll�rra cs�kkenti beruh�z�si k�ltekez�s�t a tavalyi t�bb mint 10 milli�rd doll�rr�l, mondta Fedun New Yorkban. A vil�g bizony�tott olajtartal�k�nak 1,3 sz�zal�k�t birtokl�, a vil�gtermel�s 2,3 sz�zal�k�t ad� Lukoil 20 sz�zal�ka az amerikai ConocoPhillips olajt�rsas�g�.

Az orosz c�gnek Oroszorsz�gon k�v�l��Ukrajn�ban, Bulg�ri�ban �s Rom�ni�ban vannak finom�t�i, �rt�kes�t�si h�l�zata pedig 24 orsz�gban m�k�dik 6090 benzink�ttal, az Egyes�lt �llamokban, Azerbajdzs�nban, Feh�roroszorsz�gban, Gr�zi�ban, Moldov�ban, Ukrajn�ban, Bulg�ri�ban, Magyarorsz�gon, Finnorsz�gban, �sztorsz�gban, Lettorsz�gban, Litv�ni�ban, Lengyelorsz�gban, Szerbi�ban, Montenegr�ban, Rom�ni�ban, Maced�ni�ban, Cipruson, T�r�korsz�gban, Belgiumban, Luxemburgban, Csehorsz�gban �s Szlov�ki�ban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK