Fennmarad a maastrichti szigor

2009.04.08. 7:40

Az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) �ll�spontja egy�rtelm�: alapvet�en fontos a maastrichti szerz�d�s betart�sa �s a krit�riumok teljes�t�se az eur� bevezet�se kapcs�n - �rja az MTI-Ec�ra hivatkozva a Napi Gazdas�g.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Milt�nyi Eszter, a bank sajt�oszt�ly�nak Ciprus�rt, M�lt��rt, Magyarorsz�g�rt, Portug�li��rt felel�s munkat�rsa szerint a maastrichti krit�riumok mindegyik�t teljes�teni kell egy orsz�gnak az eur��vezetbe val� bel�p�s�hez, ami azt jelenti, hogy sz�ks�g van a krit�riumok numerikus teljes�t�s�re, valamint a fenntarthat� konvergencia megval�s�t�s�ra.

A Citigroup felt�rekv� piacokkal foglalkoz� vezet� elemz�je, David Lubin a Reutersnek nyilatkozva lesz�gezi, hogy az eur� t�meges, egyoldal� bevezet�se al��sn� a maastrichti egyezm�nyt �s az eur�ba vetett bizalmat, r�ad�sul egy�ltal�n nem oldan� meg a v�ls�g s�jtotta orsz�gok probl�m�it, legjobb esetben is csup�n valut�jukat stabiliz�ln�.

A Reuters szerint azonban az EKB megvitathatn� az eur��vezeten k�v�li uni�s tag�llamok �llampap�rjainak fedezetk�nt t�rt�n� elfogad�s�nak lehet�s�g�t, hogy seg�tsen a t�rs�g eur�likvidit�s�nak jav�t�s�ban - mondta Ewald Nowotny, az�EKB korm�nyz� tan�cs�nak tagja, az osztr�k jegybank eln�ke a Reutersnak.

Egy ilyen l�p�s egyszerre jav�tan� a bankrendszerek likvidit�s�t �s az �llampap�rok meg�t�l�s�t a k�lf�ldi befektet�k szem�ben, vagyis igencsak �ld�sos lenne hat�sa a magyar gazdas�gra. Az id�zett gondolat azonban csak egy elejtett mondata egy terjedelmes interj�nak, �s egyel�re nincs nyoma annak, hogy ezt a - kor�bban m�r Gyurcs�ny Ferenc �ltal is felvetett - javaslatot most komolyan hajland� volna fontol�ra venni az EKB. Ugyanakkor hat�rozottan kijelentette, hogy az�EKB nem fog beavatkozni a piacokon a r�gi�s valut�k megt�mogat�s�ra, mivel ez nem a bank feladata.

Az interj� meghat�roz� r�sz�ben Nowotny azt fejtegette, hogy a nemr�g vil�got l�tott, bizalmas IMF-tanulm�ny �ll�t�s�val ellent�tben a felt�rekv� eur�pai orsz�goknak nem szabad egyoldal�an bevezetni�k az eur�t, mert az csak al��sn� a bizalmat a k�z�s valuta ir�nt, �s t�ls�gosan magasra emeln� a gazdas�gi k�l�nbs�geket az eur�z�na tagjai k�z�tt, r�ad�sul alapvet�en ellentmondana a bevezet�si felt�teleknek. A bank�r szerint a volt szocialista orsz�gokban els�sorban nem p�nz�gyi, hanem makrogazdas�gi v�ls�g van, amellyel szemben uni�s seg�ts�ggel - �szt�nz� int�zked�sekkel - lehet megt�mogatni a gazdas�gokat.

B�r szerinte fontos, hogy dupl�j�ra, 50 milli�rd eur�ra emelt�k a r�vid t�v� hitelt�rleszt�si probl�m�k kiv�d�s�t szolg�l� s�rg�ss�gi alapot, a t�rs�g gazdas�gai megt�mogat�s�nak legf�bb eszk�ze az infrastruktur�lis beruh�z�sok finansz�roz�s�ra szolg�l� 150 milli�rdos alap. �gy l�tja, hogy az uni� k�pes b�rmely tagj�t megv�deni att�l, hogy a v�ls�g cs�dbe juttassa, az pedig szerinte teljesen val�sz�n�tlen, hogy az eur�z�na tagjai k�ls�, p�ld�ul IMF-seg�ts�gre szoruljanak.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK