Sz�rnyaltak a kelet-eur�pai valut�k

2009.04.09. 19:25

A k�z�p-eur�pai valut�k az ut�bbi egy-k�t napban a rossz h�rek ellen�re j�l tartott�k magukat, cs�t�rt�k�n pedig r�gt�n er�s�dtek, amint a nemzetk�zi horizont hirtelen f�lder�lt, �s az �rt�kt�zsd�k vil�gszerte javultak.

Itt olvashat a forint �rfolyammozg�s�r�l

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

Itt olvashat az eur�pai t�zsd�k r�szv�ny�rair�l

Itt olvasahat az amerikai r�szv�ny�rakr�l

Itt olvashat a k�olaj �r�nak alakul�sr�l

A forintot �s a zlotyt t�mogatta az is, hogy az �KK folytatta a k�tv�ny-visszav�s�rl�st, a lengyel p�nz�gyminiszt�rium pedig t�bb mint k�tszeres t�ljegyz�s mellett adta ki leg�jabb hazai k�tv�nyeit. A cseh korona �s a rom�n lej t�bb�-kev�sb� tartotta a m�lt h�t �ta el�rt eredm�nyeit.

A t�rs�gi valut�k viszonylag gyorsan javultak m�lt cs�t�rt�kt�l - eltekintve a szerdai megtorpan�st�l -, a H�szak (G20) cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nyei, az IMF t�mogat�si kerete n�vel�s�nek h�r�re, �s a r�szv�nypiaci el�ret�r�sek keltette kereslett�l t�pl�lva. A G20 seg�ts�ge nem csup�n a neh�z helyzetbe ker�lt orsz�goknak k�zvetlen�l �g�rt �j p�nzekben van - az IMF �s m�s nemzetk�zi p�nzint�zetek t�mogat�si alapjainak b�v�t�se r�v�n -, hanem abban is, hogy az �rtekezlet d�nt�sei fel�rt�kelt�k a felz�rk�z� piacokat mint a vil�ggazdas�g helyre�ll�t�s�nak egyik kulcster�let�t.

A londoni bankk�zi piacon a forint cs�t�rt�k�n estefel�, 288,20-50/eur�n, napi cs�cs�n�l, 1,27 sz�zal�kkal jobb volt a kora hajnalin�l, �s 9,35 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Reggel 0,74 sz�zal�kos nyeres�gben volt. Szerda este 291,90-292,10/eur� volt. Tavaly 4,23 sz�zal�kkal gyeng�lt, el�tte 2007-ben 0,39 sz�zal�kot vesztett, 2006-ban 0,46 sz�zal�kkal javult.

Cs�t�rt�k�n estefel� a cseh korona, 26,520-40/eur�n, 0,16 sz�zal�kkal rosszabb volt az eur�val szemben a kora hajnalin�l, �s 0,87 sz�zal�kkal er�sebb, mint �v v�g�n. A lengyel zloty, 4,3480-520/eur�n, 1,74 sz�zal�kkal jobb volt a kora hajnalin�l, �s 5,66 sz�zal�kkal gyeng�bb az eur�val szemben, mint �v v�g�n. Tavaly a cseh korona 1,31 sz�zal�kot, a zlotyi 14,29 sz�zal�kot vesztett az eur�val szemben.

A forint 219,05-45/doll�r volt, 0,35 sz�zal�kkal jobb a kora hajnalin�l, 16,33 sz�zal�kkal gyeng�bb, mint �v v�g�n. Tavaly 7,88 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben. Szerda este 219,81-01/doll�r volt. A cseh korona cs�t�rt�k�n 0,98 sz�zal�kot vesztett, a zloty 0,71 sz�zal�kot nyert a doll�rral szemben.

Cs�t�rt�k�n estefel� az eur� 1,3150 doll�r volt v�teli oldalon, 0,0127 doll�rral olcs�bb a szerdai k�s�in�l, 5,92 sz�zal�kkal gyeng�bb a doll�rhoz k�pest, mint �v v�g�n. Tavaly 4,27 sz�zal�kot vesztett a doll�rral szemben.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK