�jra dr�gul az olaj

2009.04.09. 19:10

T�bb mint k�t doll�rral emelkedett a k�olaj �ra Londonban �s New Yorkban. Nem v�gleges adatok szerint az �szaki-tengeri Brent k�nny�olaj hord�nk�nti �ra 2,47 doll�rral 54,06 doll�rra n�tt. A nyugati f�ltek�n ir�nyad� WTI olajfajta �ra 2,86 doll�rral 52,24 doll�rra er�s�d�tt.

Itt olvashat a forint �rfolyammozg�s�r�l

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

Itt olvashat a r�gi�s valut�k �rfolyamair�l

Itt olvashat az eur�pai t�zsd�k r�szv�ny�rair�l

Itt olvasahat az amerikai r�szv�ny�rakr�l

A k�olaj szabadpiac�n az �rak m�rcius m�sodik fel�t�l megugrottak, a r�szv�nypiacr�l indult "fellend�l�si spekul�ci�ban", amelyet az amerikai korm�nyzat �jabb bankment� �s gazdas�g�l�nk�t� int�zked�sei t�pl�ltak, azzal a rem�nnyel egy�tt, hogy a vil�gv�ls�g hamarabb v�get �rhet a v�rtn�l. A szabadpiaci olaj�rak 25 sz�zal�kkal magasabbak, mint �v v�g�n.

A m�lt h�napban a Fed bejelentette, hogy 1,15 billi� doll�rral n�veli az amerikai �llam- �s mag�nk�tv�nyek felv�s�rl�s�t, az amerikai p�nz�gyminiszter pedig k�z�lte, hogy �llami-mag�n partners�gben tov�bbi egybilli� doll�rt mozgatnak meg a bankok megtiszt�t�s�ra a "m�rgezett eszk�z�kt�l". A H�szak (G20) m�lt heti cs�cs�rtekezlet�nek eredm�nye: tov�bbi 1,1 milli�rd doll�rral er�s�tik a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) �s m�s nemzetk�zi p�nzint�zetek, tov�bb� a kereskedelemfinansz�roz�s t�mogat�si kereteit. Mindezt tet�zi a jap�n korm�ny: a v�rt 100 milli�rdn�l j�val nagyobb, t�bb mint 150 milli�rd doll�rt �r� �j gazdas�g�l�nk�t� programot k�sz�t el�.

Az olajpiaci val�s�g id�r�l-id�re kiigaz�t�sra k�szteti a befektet�ket - ez t�rt�nt az el�z� k�t napon: az �rak estek -, de cs�t�rt�k�n ism�t dr�gul�s volt soron, a javul� r�szv�nypiacok �szt�nz�s�re.

Az amerikai energia�gyi miniszt�rium legut�bbi j�slata az idei k�olaj-vil�gfogyaszt�sra napi �tlagban 84,27 milli� hord�. Ez napi 430 ezer hord�val kevesebb, mint amit febru�rban j�solt, �s napi 1,38 milli� hord�val kevesebb lenne a tavalyi vil�gfogyaszt�sn�l. Az amerikai energia�gyi miniszt�rium most hord�nk�nt 42 doll�rra v�rja az amerikai referenciafajta (WTI) idei �tlag�r�t, febru�rban m�g 43 doll�rt j�solt.

A Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA) most napi �tlagban 84,4 milli� hord�ra jelzi a vil�g k�olajfogyaszt�s�t az id�n, ez napi 1,25 milli� hord�val, 1,5 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. De a napokban m�r k�z�lt�k az IEA-n�l, hogy a k�vetkez�, j�v� h�ten megjelen� vil�gkereslet-el�rejelz�s�k ism�t rosszabb lesz az el�z�n�l. Az IEA el�z�, febru�ri el�rejelz�se m�g csak napi 980 ezer hord�s cs�kken�st val�sz�n�s�tett id�nre. A vil�g k�olajfogyaszt�sa m�r tavaly is cs�kkent, napi 400 ezer hord�val, 0,4 sz�zal�kkal napi �tlagban 85,7 milli� hord�ra, az IEA szerint.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK