Est�re cs�kkent az olaj �ra

2009.04.14. 21:10

Kedd est�re s�llyedtek a New York-i �rupiacon az olaj�rak: a hat�rid�s amerikai k�nny�olaj (WTI) �r�nak cs�kken�s�t a jelent�sek azzal magyar�zt�k, hogy az amerikai gazdas�g kil�t�sait m�g tov�bbra is bor�l�t�an �t�lik meg a befektet�k, azaz nem v�rhat� az olaj ir�nti kereslet fellend�l�se, m�sr�szt az amerikai korm�nyzat a h�ten olajtartal�kai n�veked�s�r�l ad majd sz�mot.

A WTI ennek megfelel�en hord�nk�nt 49,41 doll�ros �ron z�rt kedden New Yorkban, azaz el�z� z�r� �rt�k�t�l 69 centtel maradt el. A Brent �szaki-tengeri olajf�les�g �ra Londonban nem �rz�kelte az amerikai olaj �ralakul�s�ra komolyabb m�rt�kben hat� t�nyez�ket: est�re a jegyz�se hord�nk�nt 52,45 doll�ron volt. azaz emelkedett mintegy 30 centtel h�tf�i ilyenkori �r�hoz k�pest.Reggel a WTI olajfajta �ra 70 cent cs�kken�ssel 49,35 doll�ron volt. A Brent 45 centtel 51,69 doll�rra s�llyedt.

A k�olaj szabadpiac�n az �rak m�rcius m�sodik fel�t�l megugrottak, a r�szv�nypiacr�l indult "fellend�l�si spekul�ci�ban", amelyet az amerikai korm�nyzat �jabb bankment� �s gazdas�g�l�nk�t� int�zked�sei t�pl�ltak, azzal a rem�nnyel egy�tt, hogy a vil�gv�ls�g hamarabb v�get �rhet a v�rtn�l. A szabadpiaci olaj�rak 25 sz�zal�kkal magasabbak, mint �v v�g�n.

A val�s�g azonban id�r�l-id�re kiigaz�t�sra k�szteti a befektet�ket. Az amerikai energia�gyi miniszt�rium ism�t cs�kkentette el�rejelz�s�t: kedden megjelent j�slata az idei k�olaj-vil�gfogyaszt�sra napi �tlagban 84,09 hord�, napi 1,56 milli� hord�val kevesebb a tavalyi vil�gfogyaszt�sn�l. M�rciusban napi 84,27 milli� hord�s, febru�rban m�g napi 84,7 milli� hord�s vil�gfogyaszt�st j�solt erre az �vre. A j�v� �vi el�rejelz�s�t ellenben napi 70 ezer hord�val napi 85,22 milli� hord�ra n�velte. Emelte az amerikai referenciafajta (WTI) idei �tlag�r�ra sz�l� el�rejelz�s�t is: 53 doll�rra. M�rciusban 42 doll�rt, febru�rban 43 doll�rt j�solt. A j�v� �vi �tlag�rj�slata most 63 doll�r.

A Nemzetk�zi Energia�gyn�ks�g (IEA) most napi �tlagban 83,4 milli� hord�ra jelzi a vil�g k�olajfogyaszt�s�t az id�n, ez napi 2,25 milli� hord�val kevesebb lenne a tavalyin�l. A t�nyleges fogyaszt�s elmarad a k�n�latt�l, ezt jelzi, hogy - szint�n az IEA szerint - m�g mindig n�nek a kereskedelmi tartal�kok az OECD-orsz�gokban. Az IEA el�z�, m�rciusi el�rejelz�se napi 84,4 milli� hord�s, a febru�ri el�rejelz�se m�g napi 84,72 milli� hord�s vil�gkeresletet val�sz�n�s�tett id�nre. A vil�g k�olajfogyaszt�sa m�r tavaly is cs�kkent, napi 400 ezer hord�val, 0,4 sz�zal�kkal napi �tlagban 85,7 milli� hord�ra, az IEA szerint.

Az el�rejelz�sek piaci hat�s�t azonban ellens�lyozza, hogy szak�rt�k egyszersmind a kutat�s-fejleszt�s lassul�s�t jelzik a nehezebben, dr�g�bban kitermelhet� lel�helyeken, p�ld�ul az �szaki-tengeren - ez k�s�bbi olajsz�ke vesz�ly�vel j�r -, �s arra is felfigyelnek, hogy a vil�g m�sodik sz�m� fogyaszt� orsz�g�ban, K�n�ban m�rciusban a tavaly m�rciusihoz k�pest ugyan m�g kisebb volt az olajimport, de az el�z� h�naphoz k�pest ugr�sszer�en n�tt, egy�tt az ipari termel�s f�llend�l�s�vel.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK