Nyeres�get dupl�zott a Fotex

2009.04.14. 12:53

A Fotex Els� Amerikai-Magyar Vagyonkezel� Nyrt. ad�z�s ut�ni eredm�nye 797 milli� forintra n�tt 2008-ban az egy �vvel kor�bbi 411 milli� forintr�l -�olvashat� a t�rsas�g �ves besz�mol�j�ban.

A n�vekv� eredm�ny annak k�sz�nhet�, hogy a tavalyi �vhez k�pest mintegy 1,25 milli�rd forinttal cs�kken� brutt� nyeres�get ellens�lyozta az �ltal�nos �s fel nem oszthat� k�lts�gek 2,1 milli�rd forintos m�rs�kl�d�se. Az ad�z�s el�tti eredm�ny �gy 2008-ban az el�z� �vi k�zel 2,5-szeres�re, 1,4 milli�rd forintra n�tt.

Az anyaholding ennek ellen�re 1,24 milli�rd forint ad�z�s ut�ni vesztes�get realiz�lt 2008-ban. A vesztes�g miatt a t�rsas�g csak korl�tozott m�rt�kben, 46,5 milli� forint �rt�kben, fizet osztal�kot, kiz�r�lag az osztal�kels�bbs�gi r�szv�nyekre.

A Fotex 2008. december 31-�vel eur�pai r�szv�nyt�rsas�gg� alakult �t, alapt�k�j�t 30.543.933 eur�ban hat�rozt�k meg. Az �prilis 28-�n tartand� k�zgy�l�sen a r�szv�nyesek d�ntenek a t�rsas�g sz�khely�nek Luxemburgba t�rt�n� �thelyez�s�r�l.