A recesszió miatt számos vállalkozásnál gondot okozhat az adóelőlegek kifizetése, mivel ezek összegét a korábbi időszak adatai alapján határozzák meg. Az APEH tapasztalatai szerint a cégek még nem élnek a mérséklés, vagy a részletfizetés lehetőségével, az önkormányzatoknál azonban már megugrott a fizetési könnyítési kérelmek száma.

Itt találja a válsággal kapcsolatos összes hírt!

A gazdasági válság hatására idén a cégek eredménye várhatóan nem éri el az előző évek adatait, így lehetetlenül magasnak tűnhetnek a korábbi időszak alapján kiszabott adóelőlegek, melyek kifizetése erősen befolyásolja a likviditást. Az előző, lezárt üzleti évre vonatkozó adókötelezettség alapján állapítják meg az idén fizetendő adóelőleget a társasági adó, a különadó, az innovációs járulék, a helyi iparűzési adó (hipa) és a vállalkozók kommunális adója esetében.

A jogszabályok lehetőséget adnak az adóelőlegek módosítására, amennyiben az aktuális évi adófizetési kötelezettség - a vállalkozás megalapozott számításai szerint - nem éri el az adóelőlegek összegét, de részletfizetést is kérhetnek a cégek, ha az idei eredményüket nem tudják még pontosan megbecsülni.

Az önkormányzatok már érzik, az APEH még nem

Az APEH tapasztalatai szerint a válság egyelőre nem érzékelhető, a fizetési kérelmek számának alakulásából legalábbis nem lehet következtetni a recesszióra. Idén március végéig 48 ezren kértek részletfizetést, mérséklést, vagy törlést a fizetendő adó, illetve adóelőleg tekintetében, miközben tavaly az első negyedévben ennél többen, 52 ezren fordultak a fizetési kedvezmények osztályához. A kérelmezők között a cégek száma 5 százalékkal emelkedett, de a könnyítések túlnyomó részét még mindig magánszemélyek kérik. A jogerősen engedélyezett kérelmek összértéke viszont jóval nagyobb összeget érintenek, az előző év hasonló időszakához képest közel 12,5 milliárd forinttal nőtt.

A legfontosabb adónemekben a Pénzügyminisztérium által tervezett bevételek eddig a terveknek megfelelően alakultak, de azt már a tárca is elismerte, hogy az elfogadott költségvetés bevételei várhatóan elmaradnak majd az előirányzattól. Amennyiben a cégek a társasági adó, a különadó és az innovációs járulék tekintetében az év további részében sem élnek a könnyítési lehetőséggel, a költségvetésnek jövőre kell elkönyvelnie a recesszió miatt bekövetkező bevételkiesés egy részét. A társaságok az előző év alapján befizetett adóelőleg egy részét ugyanis visszakérik majd 2010 májusában, a társasági adó bevallásakor.

Érzik viszont a recesszió hatását az [origo] által megkérdezett önkormányzatok adóosztályai. Az előző évekhez képest emelkedett a helyi iparűzési adóra részletfizetést, mérséklést kérő cégek száma. Mivel a hipa önbevallásos alapon működik, a halasztást és az előleg mérséklését az év végéig a legtöbb helyen automatikusan megadják.

Válságban még jobban fáj a hipa

Sinkó Ottó, a Videoton vezérigazgatója nemrégiben egy sajtóbeszélgetésen fejtette ki álláspontját a helyi iparűzési adóról. Szerinte ez az adónem különösen válság idején hat rendkívül negatívan a cégekre, hiszen a forgalomtól függ a mértéke, nem a profittól. Márpedig a forgalom válság idején - a Videoton cégeinél is - általában a korábbinak mintegy 80 százalékát teszi ki, miközben a nyereség sokszor teljesen eltűnik.

Így az a paradox helyzet állhat elő, hogy a nagy forgalmú cégek válság idején csak a piacuk megtartása érdekében igyekeznek tevékenységüket minél nagyobb volumenben folytatni. Például az autóipari beszállítók a normál üzletmenet idején is csak 1-2 százalékos nyereségrátával dolgoznak, ám válság idején gyakorlatilag nullára csökken a haszonkulcs. Ilyenkor társasági nyereségadót nem, vagy csak csekély mértékben kell fizetni, viszont az iparűzési adó mértéke nem csökken szignifikánsan.

Sinkó szerint az önkormányzatok azonban saját hatáskörben nem sokat tehetnek, a helyi iparűzési adóból ritkán tudnak engedni, hiszen ez az egyetlen jelentősebb saját forrásuk, amivel szabadon gazdálkodhatnak. Az önkormányzatoknak ezért minimális a mozgástere, és általában nem is képesek mérsékelni a helyi adókat, a válság ellenére sem.

Spóroljunk az adóelőlegeken!

Az elmúlt évben a szolgáltatási szektorban működő vállalkozások egy részénél már realizálódott az árbevétel mérséklődése, sok adózónál ez a jelenség a 2009. évet érinti majd első ízben - véli Kalocsai Zsolt. Az RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója szerint az idei évben a szolgáltatási szektoron belül a pénzügy, ingatlanügyek és gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetében, illetve az éven belül is ciklikusan teljesítő építőipari ágazatban jelenthet nagy nehézséget a magasabb bázison alapuló adókivetések teljesítése.

A jogszabályok szerint az adózó akkor kérheti az adóelőlegek módosítását, ha számításai szerint adófizetési kötelezettsége nem fogja elérni a fizetendő adóelőlegek összegét. Kalocsai Zsolt szerint adóelőleg mérséklést csak megalapozott indokokra támaszkodva érdemes kérni. A vállalkozásnak a kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslései alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, amelyeket az adó számítása során figyelembe kell venni, és le kell vezetni a várható adókötelezettség kalkulációját is.

Az adóhatóságok általában az üzleti év tervezett eredmény-kimutatásának, az esetlegesen alkalmazott vagy alkalmazandó korrekciós tényezők és adókedvezmények összegének, valamint társasági adó tekintetében a jövedelem-(nyereség-) minimum számításának bemutatását várják el az adózóktól. Mivel az érvrendszer a gazdálkodást érintő alapinformációkra támaszkodva készül el - ami minden adónemre hasonló hatással van -, célszerű az adóelőleg módosítást több adónemben egyszerre kérvényezni - tanácsolja Kalocsai Zsolt. Az illetékes adóhatóság a kérelemről annak megérkezésétől számított harminc napon belül dönt.