A v�rtn�l kev�sb� nagy a visszaes�s a JP Morgan Chase bankn�l, amely a tavaly �v v�gi adatok alapj�n, az �sszes eszk�zt tekintve az USA legnagyobb bankja volt. Az els� negyed�vben a bank haszna 10 sz�zal�kkal cs�kkent, miut�n a hitelvesztes�gek n�vekedtek.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Az egy �vvel ezel�tti 2,4 milli�rd doll�rhoz k�pest 2,1 milli�rdra cs�kkent a profit, ami r�szv�nyenk�nt 40 centet jelent. Ez viszont m�g mindig magasabb, mint az elemz�k �ltal elv�rt 32 cent - �rja a Marketwatch.

"�rthet�, hogy tov�bbi emelked�ssel sz�moljunk a hiteltartal�kokban, ha a gazdas�gi k�rnyezet romlik. M�gis el�gedettek vagyunk, mivel egy er�sen ellens�ges gazdas�gi forgat�k�nyv sem vesz�lyezteti az er�nket �s stabilit�sunkat - sem a k�pess�g�nket, hogy meger�s�ts�k partnereinket" - k�z�lte a sajt�val Jamie Dimon vez�rigazgat�.

A bankcsoport befektet�si �gazata 1,61 milli�rd doll�r profitot termelt az �v els� negyed�v�ben, az azt megel�z� 87 milli�s vesztes�g ut�n. A bev�tel 3 milli�rdr�l 8,3 milli�rdra n�vekedett. Viszont az eszk�zkezel�s �s �rt�kpap�r-keresked�s nyeres�gess�ge cs�kkent, m�g a mag�n �s a v�llalati hitelez�s 262 milli�s vesztes�get termelt.