Alacsony likvidit�s mellett a nemzetk�zi ir�nyzatokat k�vetve kiss� gyeng�lt a forint, az eur� 291,83 forint volt a bankk�zi piacon cs�t�rt�k�n d�lut�n f�l �tkor az el�z� nap d�lut�ni 290,24 forinttal szemben.

S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je szerint a h�t kor�bbi r�sz�ben rem�lt 285 forintos eur� hi� �br�nd volt, holnap ink�bb a gyenge oldali kock�zatokkal kell sz�molni. Vahl Tam�s visszal�p�se a gazdas�gi miniszteri posztt�l negat�van �rintette a piacot, viszont az elemz� azt is hozz�tette, hogy igazi mozg�s csak az int�zked�sek kereszt�lvitelekor v�rhat�.

A mai 288-293 k�z�tti s�v a v�rakoz�soknak megfelel�, a r�gi�s deviz�kat, �gy a magyar forintot is, a t�zsdei sz�rnyal�s t�mogatta meg. Ennek h�tter�ben a c�gek kedvez� gyorsjelent�sei �llnak. A BUX cs�t�rt�ki eredm�ny�r�l b�vebben itt olvashat.

A keresked�k szerint a piacra tov�bbra is a likvidit�shi�ny jellemz�, ez is magyar�zza a viszonylag jelent�s elmozdul�sokat: egy-egy aj�nlat is komolyan k�pes v�ltoztatni az addigi �rfolyamszinten.

Elmondt�k, hogy a kialakult ir�nyzatok a nemzetk�zi folyamatokat t�kr�zik, a befektet�i hangulat amerikai makroadatok hat�s�ra t�rt�n� elmozdul�s�t k�vett�k.

Hangs�lyozt�k, hogy hazai hat�sok szinte egy�ltal�n nem �rz�kelhet�ek: a piac esetleg arra lesz majd �rz�keny, ha nyilv�noss�gra - �s m�g ink�bb, ha bevezet�sre - ker�lnek a v�ls�gkezel� int�zked�sek.

A forint a doll�rral szemben is kiss� gyeng�lt: az amerikai deviz�t cs�t�rt�k d�lut�n 221,45 forinton jegyezt�k a szerdai 220,02 forint ut�n. A sv�jci frank 193,13 forinton �ll az szerda d�lut�ni 191,79 forinttal szemben, 100 jap�n jent pedig 223,65 forinton jegyeznek a szerdai 221,52 forint ut�n.