A kor�bbin�l nagyobb hitel�sszegre, �s annak ak�r 90 sz�zal�k�ra is kezess�get v�llalhat mostant�l a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. - k�z�lte a t�rsas�g. Ezzel egyid�ben az �llami maxim�lis garanciav�llal�s �sszege is n�vekszik.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A v�ltoz�s azut�n v�lik lehet�v�, hogy az Eur�pai Uni� (EU) j�v�hagyta a a t�rsas�g kezdem�nyez�s�t a kis- �s k�zepes v�llalkoz�soknak (kkv-k) ny�jthat� �llami t�mogat�s n�vel�s�re.

A kamatokkal n�velt hitel�sszeg ak�r 90 sz�zal�k�ra is kezess�get v�llalhat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. akkor, ha a garanciaig�nyt beny�jt� t�rsas�g hitele nem haladja meg az �ves brutt� b�rk�lts�g m�rt�k�t. A kezess�gv�llal�sban megtestes�l� �llami t�mogat�s tartalmat ezzel egyid�ben 200 000-r�l 500 000 eur�ra emelte az EU.

"Ez nagyon komoly l�p�s, hiszen eddig az �llam viszontgaranci�j�val v�llalt kezess�ggel egy hitel �sszeg�nek legfeljebb 80 sz�zal�k�t garant�lhattuk, mostant�l viszont ak�r a 90 sz�zal�k�ra is garanci�t v�llalhatunk" - id�zi a k�zlem�ny Radnai Gy�rgy�t, a Garantiqa vez�rigazgat�j�t.

Az eur�pai uni�s m�dos�t�sokat m�g a v�ls�g kit�r�se ut�n kezdem�nyezte a t�rsas�g az�rt, mert �gy �t�lt�k meg, hogy a hitelgarancia jelent�s�ge megn� a v�ls�g idej�n. A v�ls�g a Garantiq�n�l �gy jelenik meg, hogy az egyre kevesebb kis- �s k�zepes v�llalkoz�soknak ny�jtott hitel egyre nagyobb sz�zal�k�ban van sz�ks�g a t�rsas�g garanciav�llal�s�ra, �s olyan t�rsas�gok is megjelennek a portfoli�ban, amelyeknek eddig nem volt sz�ks�g�k garanci�ra - jegyzi meg a k�zlem�ny.

Hozz�teszik: �j jelens�g, hogy a kkv-szektor legfels� 10 sz�zal�k�ba tartoz� c�gek is megjelentek garanciaig�ny�kkel a piacon, ami azzal j�r, hogy egyre nagyobb �sszeg� hitelekhez ig�nyelnek garanci�t.