Az USA-ban a bankv�ls�g v�g�r�l �rnak

2009.04.17. 18:36

Az amerikai bankszektor a kil�bal�s jeleit mutatja; a Goldman Sachs �s a Wells Fargo ut�n a JPMorgan Chase is k�z�lte, hogy jelent�s profitra tett szert az els� negyed�vben - �rta a p�nteki The New York Times, amelyben k�tked� v�lem�ny is megjelent.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

A lap arr�l �rt, hogy alig h�rom h�napja sok vezet� bank m�g �llami l�legeztet�g�pen volt, legt�bbj�kn�l mostanra viszont a fel�p�l�s jelei tapasztalhat�k. Ezzel p�rosul, hogy a gazdas�g bizonyos szektoraiban is b�ztat� jelek l�tszanak.

A JPMorgan Chase el�z� napi bejelent�se �jabb lend�letet adott a bankszektor t�zsdei kereskedelm�nek, amely �t hete kezdett er�s�dni, amikor a v�ls�g �ltal legjobban s�jtott k�t p�nzint�zet, a Citigroup �s a Bank of America azt sugallta, a kr�zis nehez�n m�r t�ljutottak.

A The New York Times szerint a szuperalacsony kamatoknak k�sz�nhet�en megindultak a v�s�rl�i jelz�loghitel-felv�telek, �s a hitelpiacok kiolvaszt�s�t c�lz� t�bb milli�rd doll�rnyi sz�vets�gi seg�ly nyom�n fellend�lt a befektet�si banktev�kenys�g.

Az �js�g ugyanakkor megjegyezte: a gondok kor�ntsem t�ntek el, tov�bbra is amerikaiak milli� k�ptelenek fizetni a jelz�loghitelek, fogyaszt�i hitelek �s hitelk�rtya-tartoz�sok r�szleteit. A v�llalatok vesztes�gei hatalmasak, �s a lak�ingatlan-piaci v�ls�g lassan �tcsap az �zleti szf�r�ba; el�z� nap cs�dv�delmet k�rt a General Growth Properties, a m�sodik legnagyobb bev�s�rl�k�zpont-�zemeltet�.

Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets banki elemz�je �gy l�tja, hogy a gazdas�g jelenleg a vihar szem�ben van: a lak�ingatlan-piac v�ls�g�n siker�lt t�ljutni, de az �zleti ingatlanok �s a v�llalati hitelez�s eg�n s�t�t felh�k gy�lekeznek.

A k�tked� Paul Krugram Nobel-d�jas k�zgazd�sz p�nteki jegyzet�ben arr�l �rt, nem tudja kit�r� lelkesed�ssel fogadni azt, amikor Barack Obama eln�k rem�nysugarakr�l besz�l. Helyzet�rt�kel�se szerint a helyzet tov�bbra is romlik: az ipari termel�s 10 �ves minimumot �rt el, az ingatlanpiac m�g mindig gyenge, �s a jelz�logjog �rv�nyes�t�se miatti h�zlefoglal�sok folytat�dnak.

Mint fogalmazott, sz�rv�nyos jelei vannak annak, hogy a roml�s, a gazdas�g kor�bbi gyors zuhan�sa lelassult. �gy l�tja, hogy a j� h�rek egyel�re csak a bankokt�l j�ttek, de szerinte azok sem meggy�z�ek. "Nem akarok �tesni a l� t�loldal�ra, lehets�ges, hogy a bankok rekord r�vids�g� id� alatt kiker�ltek a nagy vesztes�gekb�l �s sz�p profitokra tettek szert, de a jelenlegi Madoff-korban a bizalmatlans�g term�szetesnek tekinthet�" - fogalmazott a k�zgazd�sz.

KAPCSOLÓDÓ CIKK