Szintj�n marad a forint �rt�ke

2009.04.17. 9:54

Tartja h�t elej�n el�rt �rt�k�t a forint a bankk�zi devizapiacon �s p�nteken 290 �s 293 forint k�z�tti �rfolyamra lehet sz�m�tani - mondta az [origo]-nak S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je.

Itt olvashat a budapesti t�zsde r�szv�ny�rair�l

Reggel, a keresked�s elej�n az eur� 292 forint, a doll�r 223 forint, a sv�jci frank 193 forint k�r�li �rfolyam k�r�l mozgott.

A h�t elej�n az elemz�k m�g �gy v�lt�k ak�r 285 forintra is cs�kkenhet az eur� �rfolyama, ma m�r azonban azt gondolj�k, hogy 288 forint �s 293 forint k�z�tt mozog a k�vetkez� napokban - mondat S�r�s Csaba.

Az elemz� szerint a G20-ak �ltal a kelet-eur�pai orsz�goknak �g�rt seg�ts�g m�r nem er�s�ti tov�bb a r�gi valut�it. Az, hogy a gazdas�gi t�rca �lre jel�lt szem�ly nem v�llalja miniszteri megb�zat�st negat�van hathat a forint �rt�k�re, �m ennek jelent�s�ge nem t�l nagy.

Az ut�bbi napokban ugyan az el�re jelzettn�l rosszabb makrogazdas�gi adatok jelentek meg az Amerikai Egyes�lt �llamokban. Ugyanakkor t�bb jelent�s t�zsdei c�g jelentett be a v�rtn�l jobb eredm�nyeket. Ez ut�bbi �ltal fenntartott r�szv�nypiaci lend�let fokozza befektet�k kock�zatv�llal�si kedv�t, ami t�maszt ny�jt a kelet-eur�pai valut�knak.

S�r�s Csaba szerint a p�nteki nap folyam�n legink�bb a Citigroup jelent�se gyakorolhatja a legnagyobb hat�st a r�gi� valut�ira, k�zt�k a forintra. V�rtn�l jobb eredm�nyek er�s�thetik, rosszabbak gyeng�thetik a hazai valut�t.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK