A k�zgy�l�sen is k�zd a Mol az oroszok ellen

2009.04.21. 9:23

Felmer�lt, hogy az orosz Szurgutnyeftyegaz k�pvisel�i nem vehetnek r�szt a Mol �ves rendes k�zgy�l�s�n �s nem is szavazhatnak, mivel azok nem jelentett�k be a Magyar Energia Hivataln�l a magyar olajipari c�gben szerzett 20 sz�zal�kos tulajdonszerz�s�ket - �rtes�lt a Napi Gazdas�g.

Az Erste elemz�je, Mir� J�zsef szerint ha val�ban nem siker�l a Szurgutnak bejegyeztetnie mag�t a r�szv�nyk�nyvbe, akkor az orosz c�g nem tudja megv�deni �rdekeit, �s a k�zgy�l�sen tov�bbi v�delmi mechanizmusokat �p�thetnek be, �gy p�ld�ul a menedzsment (igazgat�tan�cs) tagjait csak 75 sz�zal�kos t�bbs�ggel lehetne visszah�vni. �gy az ellens�ges felv�s�rl�s es�lyei tov�bb cs�kkennek, a Szurgut sikere pedig egyre val�sz�n�tlenebb.

Az Erste elemz�je az [origo]-nak elmondta, hogy tov�bbra is val�sz�n�s�thet�: a Szurgut nem felt�tlen�l mag�nak vette meg a Mol 21,2 sz�zal�kos pakettj�t, hanem a Lukoilnak vagy Gazpromnak adhatja tov�bb a r�szesed�st, esetleg meg is oszthatja azt.

A hat�lyos g�zt�rv�ny szerint az 5 sz�zal�kos r�szesed�st (s�t minden �jabb 5 sz�zal�kot) azonnal jelenteni kell az energiahivataln�l. Eg�szen 25 sz�zal�kig, mivel enn�l nagyobb r�szesed�s megszerz�s�hez m�r ennek enged�lye is sz�ks�ges.

Ennek elmarad�s�val a r�szv�nyk�nyvbe sem szabad bejegyezni, �gy a r�szv�nyekhez kapcsol�d� jogokkal sem �lhet a tulajdonos. Ezt azt jelenti, hogy osztal�kfizet�sre sem jogosult, �s nem is szavazhat a k�zgy�l�sen.

A Magyar Energia Hivatal meger�s�tette, hogy l�tezik ez a szab�lyoz�s, de arr�l nem nyilatkoztak, hogy a Szurgutnyeftyegaz eleget tett-e ennek a k�telezetts�gnek. A Mol kommunik�ci�s igazgat�ja, Ferencz I. Szabolcs azt mondta, hogy r�szv�nyesekkel kapcsolatban nem adhatnak ki inform�ci�t.

Mint ismeretes, a Szurgutnyeftyegaz az OMV-t�l m�rcius v�g�n szerezte meg a 21,2 sz�zal�kos r�szesed�st 1,4 milli�rd eur��rt. A Napi Gazdas�g szerint a k�zgy�l�sre megh�vottak megfeleltet�si fordul�napja �prilis 9-�n volt. Ha val�ban nem jelentette r�szesed�s�t az orosz c�g, akkor megfigyel�k�nt sem vehet r�szt a k�zgy�l�sen.

KAPCSOLÓDÓ CIKK