�tmilli�s b�rs�g a Budapest Banknak

�tmilli� forint b�rs�got r�tt ki a Budapest Bankra (BB) a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) a tisztess�gtelen kereskedelmi gyakorlat tilalm�r�l sz�l� t�rv�ny (Fttv.) passzusainak megs�rt�se miatt.

A fel�gyelet �gyf�lpanasz nyom�n ind�tott vizsg�latot, majd hozta meg hat�rozat�t. A PSZ�F elrendelte azt is, hogy a bank az �tutal�sok sor�n alkalmazott internetbanki fel�let �s pap�ralap� nyomtatv�nyainak tartalm�t igaz�tsa hozz� a kond�ci�s list�j�ban foglaltakhoz.

A hat�rozat indokl�sa szerint az �gyf�l t�ves t�j�koztat�st kapott a BB telefonos �gyf�lszolg�lat�t�l egy internetbanki deviza-�tutal�si m�velet k�lts�geit illet�en, ez�ltal a bank a fogyaszt�t olyan �gyleti d�nt�s meghozatal�ra k�sztette, amelyet egy�bk�nt nem hozott volna meg.

Az �gyf�lszolg�lati munkat�rs ugyanis arr�l t�j�koztatta, hogy maga v�laszthatja meg, melyik sz�ml�t terhelj�k meg az �tutal�s k�lts�geivel. A kedvezm�nyezett k�lts�gvisel�k�nt val� bejel�l�s�t az internetbank is lehet�v� tette.

Az �tutal�si megb�z�s nem teljes�lt (amit az internetbank a tranzakci� lebonyol�t�sakor nem jelzett), ugyanis a bank kond�ci�s list�i alapj�n a bankon bel�li �s a belf�ldi forint�tutal�s eset�n a jutal�kot �s k�lts�get minden esetben a megb�z� viseli.

A bankhoz 2008. szeptember 1-j�t k�vet�en tov�bbi 7 panasz �rkezett. A vizsg�lat sor�n kider�lt, hogy - a kond�ci�s list�val ellent�tben - a pap�r alap� �tutal�si nyomtatv�ny szerint is megv�laszthat� a k�lts�gvisel� f�l, teh�t megt�veszt�sre alkalmas.

A fel�gyeletnek 2008 szeptembere, az Fttv. hat�lyba l�p�se �ta van lehet�s�ge arra, hogy egyedi �gyf�lpanasz nyom�n is c�l- vagy t�mavizsg�latot ind�tson, s azt - sz�ks�g eset�n szankci�t is mag�ba foglal� - hat�rozattal z�rja le.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK