Megugrott a Budapest Bank profitja

2009.04.21. 18:25

A Budapest Bank m�rlegf��sszege 15 sz�zal�kos b�v�l�ssel 938,041 milli�rd forintra, ad�zott nyeres�ge 67 sz�zal�kkal, 12,34 milli�rd forintra n�tt a magyar sz�mviteli szab�lyok szerint k�sz�lt, konszolid�lt, audit�lt kimutat�sok szerint - k�z�lte a p�nzint�zet.

A bankcsoport �gyf�lbet�teinek �llom�nya 16 sz�zal�kkal, 754,32 milli�rd forintra h�zott, m�g az �gyf�lhitelek� 20 sz�zal�kkal, 767,46 milli�rd forintra b�v�lt. A konszolid�lt nett� kamatbev�tel 16 sz�zal�kkal emelkedett �s 53,38 milli�rd forintot �rt el, m�g a nett� d�j-, jutal�k- �s egy�b bev�telek 26 sz�zal�kos gyarapod�s ut�n 10,94 milli�rd forintot tettek ki. A beruh�z�sokhoz kapcsol�d� m�k�d�si k�lts�g - a strat�giai terv ment�n halad� n�veked�si programb�l ered�en - 7 sz�zal�kkal, 47,61 milli�rd forintra n�tt.

A p�nzint�zet h�l�zata a tavalyi �v v�g�n 106 bankfi�kkal, 4 hitelponttal �s 24, a priv�tbanki �gyfelek kiszolg�l�s�ra szakosodott Money Plus k�zponttal egy�tt �sszesen 134 egys�get sz�ml�lt. A 2006-ban megnyitott b�k�scsabai Bankm�veleti K�zpontban dolgoz�k sz�ma a jelent�s l�tsz�mb�v�t�snek k�sz�nhet�en 2008 �v v�g�re el�rte az 551 f�t.

A bankcsoport tavaly 15,57 milli�rd forint ad�z�s el�tti nyeres�get �rt el, ami 81 sz�zal�kkal haladja meg az egy �vvel kor�bbit. A csoport eszk�zar�nyos nyeres�ge (ROA) 0,98-r�l 1,41 sz�zal�kra, t�kear�nyos nyeres�ge (ROE) 9,06-r�l 13,16 sz�zal�kra javult - k�z�lte a hitelint�zet.

A p�nzint�zet �zleti strat�gi�j�ban tov�bbra is a lakoss�gi, valamint a kis- �s k�z�pv�llalati finansz�roz�sra helyezi a hangs�lyt. A Budapest Bank tavaly - teljes arculatv�lt�s�val egy id�ben - kezdte megval�s�tani "l�nyegre t�r�" strat�gi�j�t, ami az �gyfelek sz�m�ra egyszer�bb, �tl�that�bb, jobban �rthet� szolg�ltat�sokat jelent, s az id�n is erre t�rekszik a vez�rigazgat� szerint.

A k�zgy�l�s az igazgat�s�g �j tagj�v� v�lasztotta Sean Morrissey-t, a bank vez�rigazgat�j�t, �jrav�lasztotta Mal�rik Editet, az igazgat�tan�cs tagj�t, �s d�nt�tt Robert Green fel�gyel�bizotts�gi tagg� val� v�laszt�s�r�l, valamint Cs�rke J�zsef fel�gyel�bizotts�gi tag �jrav�laszt�s�r�l.

A bank 2008-re nem fizet osztal�kot, az el�z� �vekhez hasonl�an csup�n a kamatoz� r�szv�nyek tulajdonosai kapj�k meg a n�v�rt�kre vet�tve 10 sz�zal�kos kamatot a kedden megtartott �vi rendes k�zgy�l�s d�nt�se szerint.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK