Holtan tal�lt�k a Freddie Mac p�nz�gyi igazgat�j�t

2009.04.22. 15:13

A rend�rs�g k�zl�se szerint otthon�ban tal�lt�k holtan az egyik legnagyobb amerikai p�nzint�zet, a jelz�logok garant�l�s�val foglalkoz� Freddie Mac megb�zott p�nz�gyi igazgat�j�t. Az �gyvezet� jelleggel k�zrem�k�d� David Kellermannra szerd�n bukkantak r� Washington egyik el�v�ros�ban, a Virginia �llambeli Restonban.

A Reuters szerint els�re �ngyilkoss�gnak t�n� hal�lesetet jelenleg is vizsg�lja a rend�rs�g. A hal�l ok�t m�g pontosan meg kell hat�rozni - id�zte egy Shelley Broderick Fairfax megyei rend�rtisztet a Bloomberg h�r�gyn�ks�g.

A Freddie Mac a jelz�logv�ls�g egyik nagy �ldozat�nak tekinthet�, �sszeoml�s�t a korm�nyzati beavatkoz�s mentette meg az elm�lt egy-k�t �vben. A Freddie Mac kor�bban is r�szben sz�vets�gi ellen�rz�s alatt �llt, de a kr�zis s�lyosbod�sa �ta ez szinte kiz�r�lagoss� v�lt.

Az amerikai jelz�logpiaci hiteleket felv�s�rl�, garant�l� �s azokat k�tv�nyekk� �tford�t� k�t hitelez�, a Fannie Mae �s a Freddie Mac a piacin�l alacsonyabb kamatok mellett ny�jtott hiteleket, �s a piacin�l magasabb kamatot fizetett az �ltala kibocs�tott k�tv�nyekre, mert a sz�vets�gi korm�ny �llt m�g�tt�k. Err�l Warren Buffett, a vil�g egyik leggazdagabb befektet�je besz�lt kor�bban. Buffett c�ge, a Berkshire Hathaway Inc. a Freddie Mac egyik legnagyobb r�szv�nyese volt 2001-ig, am�g nyilv�nval�v� nem v�lt, hogy a p�nzint�zetnek nem megy el�g j�l.

A Fannie Mae-t az 1930-as �vekben alap�tott�k, amikor a Franklin D. Roosevelt amerikai eln�k nev�hez k�t�d� "New Deal" elnevez�s� gazdas�gpolitika alkalmaz�s�val jav�tottak az amerikai gazdas�g �s t�kepiac neh�z helyzet�n. A Freddie Mac pedig 1970-ben kezdte meg m�k�d�s�t, amikor a vietnami h�bor� miatt volt a szokottn�l rosszabb �llapotban az amerikai gazdas�g.

Mindk�t c�g �gynevezett "korm�ny szponzor�lta v�llalkoz�s" (GSE), vagyis mag�n-r�szv�nyt�rsas�gi form�ban m�k�dik, de t�rv�nyben megszabott alapokm�nnyal �s c�llal. Az �llam garant�lt hitelkeretet biztos�t sz�mukra. Ennek k�sz�nhet�en j�val alacsonyabb kamattal tudnak hitelt felvenni a piacokon, mint egy kereskedelmi bank.

KAPCSOLÓDÓ CIKK