Politikai csata egy francia bank�ri�s k�r�l

2009.04.27. 17:50

Az egyik legnagyobb francia bank, a Soci�t� G�n�rale 5-10 milli�rd eur�s vesztes�get k�nyvelhet el egyik le�nyv�llalat�nak rossz befektet�sei miatt, �ll�totta kedden a Lib�ration c�m� napilap. A bank vezet�s�ge k�zlem�nyben c�folta az �rtes�l�st.

A m�sf�l �vvel ezel�tt J�rome Kerviel t�zsdei alkusznak tulajdon�tott 4,2 milli�rd eur�s rekord vesztes�g ut�n "teljes diszkr�ci�ban �s j�l elrejtve a k�nyvel�sekben, egy �jabb 5 milli�rd eur�s nagys�g� fiask�t ismert el a bank", �rta n�gyoldalas t�nyfelt�r� cikk�ben a baloldali �js�g, hozz�t�ve: "annak ellen�re, hogy jelenleg a bank hivatalosan csak 1,2 milli�rd eur�s vesztes�get regisztr�lt, a v�g�sszeg el�rheti a 10 milli�rd eur�t".

A Lib�ration �gy tudja, hogy a "kolossz�lis vesztes�g�rt" ez�ttal egy teljes r�szleget terhel a felel�ss�g a bank egyik le�nyv�llalat�n bel�l. A Sgam Alternative Investments a bankhoz tartoz� gazdag v�llalatok �s egy�ni befektet�k nagy �sszeg� akt�v�inak kezel�s�vel foglalkozott. A r�szleg teljesen szabadon spekul�lhatott kock�zatos �s rossz akt�v�kkal, hangs�lyozza a lap.

A Soci�t� G�n�rale a r�szletek tiszt�sa n�lk�l k�zlem�nyben c�folta a Lib�ration cikk�ben �rtakat, �s �gy v�li: a lap rosszul �rtelmezte a sz�madatokat, �s �sszekeverte a vesztes�get �s a le�nyv�llalatt�l a bankhoz �thelyezett akt�v�k �sszeg�t.

A bank elismeri, hogy a Sgam a tavalyi �vet ad� ut�n 258 milli�s eur�s vesztes�ggel z�rta, de annak a k�zlem�ny szerint "semmi k�ze ahhoz", amit a lap felt�telez.

A francia sajt� h�tf�n els�sorban azt firtatta: ha nem igaz a Lib�ration �rtes�l�se, akkor a Sgam vezet�i mi�rt hagyt�k el �ri�si v�gkiel�g�t�sekkel a bankot, �s a k�rd�ses r�szleget mi�rt sz�molt�k fel.

A Lib�ration azt �ll�tja: a cikk publik�l�sa el�tt megkereste azzal a bank vezet�s�g�t. A lapnak senki nem volt hajland� c�folni az abban �rt t�nyeket, �s a cikk �r�i �gy tudj�k: �jabb vezet�ket k�rtek fel, hogy t�vozzanak a bankt�l.

A lap szerint egy�bk�nt a felel�s r�szleg ut�n a teljes le�nyv�llalatot m�g az �v v�ge el�tt felsz�molj�k, egy r�sz�t a Cr�dit Agricole banknak adj�k el, s ez�rt t�bb sz�z dolgoz�t n�h�ny h�napon bel�l el fognak bocs�tani.

A szakszervezetek a tervezetett le�p�t�sek ellen megkezdt�k tiltakoz�si akci�ikat. Sajt��rtelmez�sek szerint a cikkben foglaltak kisziv�rogtat�sa is ezzel hozhat� �sszef�gg�sbe.

KAPCSOLÓDÓ CIKK