Két hét maradt az szja-bevallásra

2009.05.07. 13:34

A tavalyi évről szóló személyi jövedelemadó bevallást május 20-áig kell postára adni. Idén újdonság, hogy részletfizetést is lehet kérni a még befizetendő adóra.

Közeleg az szja-bevallás határideje, a bevallásban megállapított befizetendő adót a bevallás benyújtására nyitva álló határnapig, azaz 2009. május 20-áig kell megfizetni.

Annak, aki az egyszerűsített adóbevallást választotta - vagyis egy rövid nyilatkozat kitöltésével felkérte az APEH-ot a bevallás elkészítésére - már meg kell kapnia az erre vonatkozó ajánlatot. Az ajánlat mellékleteként az 1+1 százalékos rendelkező nyilatkozaton túl az adóhatóság közli az ajánlat alapjául szolgáló, rendelkezésére álló adatokat is, így a munkáltatók és kifizető adatszolgáltatásait, továbbá az adókedvezményekre jogosító igazolásokkal kapcsolatos adatokat.

Javítható, de el is dobható az egyszerűsített bevallás

A magánszemély a birtokában lévő igazolásokkal össze tudja hasonlítani a megküldött adatokat, amelyekből az adóhatóság számolt. Ha az adózó az ajánlat tartalmával egyetért, akkor aláírva visszaküldi, és ezzel el is intézte a bevallását. Az ajánlatban közölt adatok az arra kijelölt rovatokban javíthatók, felülírhatók, ha a magánszemély véleménye, a rendelkezésre álló igazolások, illetve döntése alapján nem ért egyet azokkal. Előfordulhat, hogy egyes kedvezményadatokat ekkor kell megadni: ha olyan kedvezményről van szó, amelyről az APEH-nek nincs adata, és a nyilatkozatból sem derül ki - ilyen például a felsőoktatási tandíj után járó jóváírás.

A javított és alárírt ív kézhezvétele után az APEH ismét kiszámítja az adót, és kiértesíti erről az adózót. Módosított, kiegészített bevallás esetében az adót a tértivevényes értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

Ha az adóhatóság a javítást nem tudja elfogadni, akkor értesíti erről az adózót, akinek nyolc napon belül ismét javítania kell a bevallását. Amennyiben az adózó nem kapta meg vagy elvesztette a a bevallási ajánlatot, bármelyik APEH ügyfélszolgálati irodában beszerezheti újra. Az ajánlatot ugyanakkor el is lehet dobni. Ha valaki meggondolja magát, az önálló 0853-as számú bevallást is beadhatja helyette a május 20-ai határidőig.

A tökéletesen kitöltött bevallás is lehet hibás

Az egyéni vállalkozókon és az áfaalanyokon kívül minden bevallási fajtánál él az az új lehetőség, hogy 100 ezer forintot meg nem haladó befizetési kötelezettség esetén az összeget négy hónap alatt egyenlő részletekben is meg lehet fizetni egy egyszerű nyilatkozat alapján.

A pótlékmentes részletfizetési lehetőség igénybevételéről a 0853-as bevallás főlapján lehet nyilatkozni és az egyszerűsített bevallást benyújtó magánszemélyek is kérhették. A visszaigényelhető adót, járulékot ebben az évben is a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül kaphatják meg az adózók.

Gyakran előfordul, hogy hiányzik az adózó aláírása a papíralapon benyújtott bevallásról, de jellemző hiba a téves adóazonosító szám feltüntetése is, például a férj adóazonosítóját írja a be a feleség vagy az adózó elír egy számot. Ilyenkor a bevallás hibásnak minősül, függetlenül attól, hogy egyébként tökéletesen töltötték ki. Sokszor előfordul, hogy nem jelölik meg a bevallás főlapján, ha a visszaigényelhető összeget vissza szeretnék kérni adózók.

Abban az esetben, ha a magánszemély jövedeleméből a kifizető adóelőleget vont le, azt az összeget nem a megfelelő sorban tünteti fel adózó, mert saját kötelezettségként írja be, nem a kifizető által levont adóelőlegként. Ekkor fizetési kötelezettsége keletkezhet adózónak a bevallása szerint, holott valójában erről szó sincs.

Van, aki duplán vall

Az is gyakori, hogy adózó munkáltatójának nyilatkozott és kérte a munkáltatói adómegállapítást, és utóbb beadja a 0853-as bevallását is, de erről nem értesíti az adómegállapítással megbízott munkáltatóját. Sokan követik el azt a hibát az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári kedvezmény esetében élő rendelkezési jogosultság kitöltésénél, hogy a saját folyószámlájukat tüntetik fel az utalás helyeként, és többen feletkeznek el a különadó fizetési kötelezettségük bevallásáról is.

Az 1+1 százalékos felajánlásokat a tavalyi gyakorlatnak megfelelően a bevallással együtt elektronikusan vagy postán, de attól külön is fel lehet adni. Az a magánszemély, aki egyszerűsített bevallást ad, vagy az adóhatóság közreműködése nélkül készíti el a bevallását, a nyomtatvány megfelelő lapjának kitöltésével rendelkezhet az általa megjelölt kedvezményezettek javára.

Azok is rendelkezhetnek az adójuk 1+1 százalékáról, akiknek az adóját a munkáltató állapítja meg. Ilyen esetben a rendelkező nyilatkozatot lezárt borítékban legkésőbb 2009. május 10-éig kell átadni a munkáltatónak, aki 2009. május 20-áig eljuttatja azt az adóhatósághoz. Újdonság, hogy idén az elektronikus úton bevallást beadók akkor is visszajelzést kapnak az APEH-től, ha felajánlásukkal minden rendben van, nem csak akkor, ha probléma van vele.

KAPCSOLÓDÓ CIKK