Bajnai szerint m�g t�r�keny, de f�l �v alatt stabiliz�l�dhat a forintpiac

2009.05.08. 1:53

A minisztereln�k szerint m�g nem szabad elb�znunk magunkat a forint er�s�d�se miatt, �s sz�m�tani kell tov�bbi ingadoz�sra.

Bajnai Gordon az InfoR�di�nak Pr�g�b�l adott cs�t�rt�ki telefonos interj�j�ban �gy v�lte, hogy er�s�dik a bizalom Magyarorsz�g ir�nt. Hozz�tette: a forint er�s�d�s�ben nyilv�n k�zrej�tszik a nemzetk�zi k�rnyezet javul�sa is. Az �rfolyam azonban b�rmikor gyeng�lhet.

Arra sz�m�t, hogy ha k�vetkezetesen azt tessz�k, amit kell, akkor a f�l �v alatt stabiliz�l�dhat a forint, stabiliz�l�dhatnak a devizahitelek �s a munkahelyek is. Ehhez azonban m�g sok h�nap munk�ja �s sz�mtalan kem�ny d�nt�s kell, mivel az els� d�nt�sek ut�n m�g csak megel�legezik nek�nk a bizalmat. Arra a felvet�sre, hogy az elemz�k els�sorban az elm�lt napok vil�ggazdas�gi folyamataihoz k�tik a fejlem�nyeket, Bajnai Gordon azzal reag�lt: a forint mintha t�bbet er�s�d�tt volna m�s valut�kn�l, amiben tal�n a m�l� bizonytalans�g, a vil�gos �zenetek �s a hat�rozott gazdas�gpolitika is �rezteti hat�s�t.

A j�v� h�ten kezd�d�, a 2010-es ad�t�rv�nyekr�l sz�l� egyeztet�sek kapcs�n a korm�nyf� azt mondta: sz�mtalan l�nyegi v�ltoztat�st hajtunk v�gre most Magyarorsz�gon, amelyek alaposan megv�ltoztatj�k azokat a t�z-tizen�t �ve v�ltozatlan rendszereket, amelyeknek �ppen a v�ltozatlans�ga okozza a probl�m�inkat. T�j�koztat�sa szerint sok egyeztet�sre k�sz�l, mindenr�l k�sz egyeztetni, �m egy dologr�l, a program l�nyeg�nek felpuh�t�s�r�l nem. Ha ezt megtenn�nk - magyar�zta -, akkor elveszne a kor�bban eml�tett bizalom.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK