Est�re �tt�rt a forint

2009.05.11. 10:22

Er�s szinteken kezdett h�tf�n a forint az eur�val szemben, k�s�bb �rezhet� gyeng�l�s k�vetkezett, de a 280 forintos szintetnapk�zben nem tudta tart�san��tt�rni a jegyz�s, itt megint megfogt�k az �rfolyamot. A d�lut�ni er�s�d�s ut�n nap v�g�re ism�t 278 k�rny�k�re gyeng�lt vissza az �rfolyam. Est�re azonban megt�rt az ellen�ll�s, �s napi cs�cson, 281 forint f�l�tt �llt az eur�pai deviza kurzusa.

R�viddel 22 �ra el�tt az eur� 281,10 forintra dr�gult a p�ntek k�s� esti 277,23 forintr�l (+1,40 sz�zal�k). Az eur� 281,10 �s 276,00 forint k�z�tt mozgott eddig h�tf� folyam�n. Az eur� 6,66 sz�zal�kkal er�s�d�tt id�n eddig a forinthoz k�pest. A t�rs�gbeli deviz�k is hanyatlottak az eur�hoz viszony�tva, a legkev�sb� a cseh korona t�rt meg.

Ugyanekkor a doll�r 206,49 forintra emelkedett a p�nteki 203,10 forintr�l (ez +1,67 sz�zal�k). A doll�r 206,59 �s 202,37 forint k�z�tt ingadozott. A doll�r id�n eddig 9,66 sz�zal�kkal dr�gult a forinthoz viszony�tva.

�ber Zolt�n, a Raiffeisen szak�rt�je szerint a vil�g t�zsd�inek es�se meghat�rozta a forint �rfolyam�nak ir�ny�t is. A r�gi�s devizapiacokra lassan visszat�r az �let, a felt�rekv� orsz�gok deviz�val ez�rt t�bben kereskednek. Az �rfolyamokra hat�ssal van az, hogy a kor�bban megkezdett hat�rid�s �gyletek most z�r�dnak, s ez nagy mozg�st gener�l a piacon.

A keresked�k azt emelt�k ki, hogy a jelent�s volatilit�s a nap k�zben bek�vetkezett hangulatv�ltoz�sokat k�vette. M�g az elm�lt id�szakban ink�bb a napi trendek voltak jellegzetesek, a nemzetk�zi gazdas�g h�rei hat�rozott p�ly�ra �ll�tott�k a forintot �s t�bbnyire a r�gi�s deviz�kat is. Most minden - fontosabb �s kev�sb� fontos - h�rre, h�resztel�sre elmozdul, �rz�keny a piac, p�r�gnek az �zletek.

Hangs�lyozt�k azt is, hogy az el�z� k�t h�t karakterisztikusan �j helyzetet eredm�nyezett, az eur� �rfolyama 300 forintr�l stabilan 280 forint al� ker�lt, m�r "m�sr�l sz�l" a piac, mint �prilis v�g�n. Ami a k�zelj�v� lehet�s�geit illeti, a 280 forintos eur��rfolyamot er�s ellen�ll�si pontnak l�tj�k a piacon. �gy v�lik, amennyiben a forint huzamosabb ideig e hat�r alatt marad, akkor jegybanki kamatcs�kkent�sre lehet sz�m�tani. Az er�s�d�ssel szemben a 275-276 forintos �rfolyamn�l lehet komolyabb ellen�ll�sra sz�m�tani. A 300 forintos eur��rfolyam �tt�r�s�t a jelenlegi felt�telek mellett val�sz�n�tlennek tartj�k.

KAPCSOLÓDÓ CIKK