Az HSBC n�velte profitj�t

2009.05.11. 12:21

Az HSBC Holdings, Eur�pa legnagyobb bankja, bejelentette, hogy els� negyed�ves profitja j�val nagyobb volt, mint a 2008-as utols� negyed�vben. A javul�st a banknak a befektet�si �gyletekben el�rt sikerei, valamint a saj�t hiteleinek �rt�kn�veked�se okozta.

Itt olvashatja a v�ls�g h�reit!

Az HSBC nem szokott pontos negyed�ves adatokat k�z�lni a teljes c�gcsoportj�ra vonatkoz�an, hanem csak a v�ltoz�sok ir�ny�t ismerteti. A negyed�ves profit most jobb volt, mint az el�z�, de azt bevallott�k, hogy elmaradt a 2008-as el�z� negyed�vt�l.

A hitel �rt�kveszt�si d�jak �s m�s hitelkock�zati �gyletek dr�g�bbak lettek, mint egy �vvel kor�bban, de alacsonyabbak az el�z� �v v�gi adatokn�l. Mikor k�zz�tett�k az adatokat az HSBC r�szv�nyei �ppen lefele mentek a t�zsd�n (3,9 sz�zal�kos cs�kken�s), mivel a t�bbi banki r�szv�ny teljes�tm�nye leh�zta az �rakat.

El�z� h�napban k�tv�nykibocs�t�s keret�ben a csoport rekordmennyis�g�, 17,8 milli�rd doll�rt gy�jt�tt �ssze. Jelenleg a c�gcsoport azon dolgozik, hogy bez�rja a lakoss�gi hitelez�si �zlet�g�t az Egyes�lt �llamokban.

"Az els� negyed�ves m�k�d�si teljes�tm�ny�nk b�ztat� volt, rekord eredm�nyeket �rt�nk el a glob�lis banki �s piaci �gyleteinkben. Mint az egyik vezet� let�ti bank a vil�gon teljesen nyitottak vagyunk az �zleti kezdem�nyez�sek el�tt, f�leg a tradicion�lis �gyf�li k�r�nkben, de a hitelek ir�nti kereslet most alacsony" - mondta Michael Geoghegan vez�rigazgat�.