Nagyot szak�tott f�l �v alatt az Egis

2009.05.11. 17:55

Az Egis Gy�gyszergy�r 10,956 milli�rd forint nett� nyeres�get k�nyvelt el a 2008. okt�ber 1-j�n kezd�d�tt �zleti �v�nek els� f�l�v�ben, 77 sz�zal�kkal t�bbet az egy �vvel kor�bbin�l, a csoport �rbev�tele 4,1 sz�zal�kkal 59,842 milli�rd forintra emelkedett - k�z�lte a t�rsas�g a nemzetk�zi sz�mviteli szabv�ny (IFRS) szerinti konszolid�lt gyorsjelent�sben h�tf�n.

A nem konszolid�lt, hat havi ad�zott nyeres�g 84,1 sz�zal�kkal 10,76 milli�rd forintra n�tt. Az �zleti �v m�sodik negyed�v�ben - janu�r-m�rciusban - az anyav�llalat ad�zott nyeres�ge 5,135 milli�rd forintot tett ki, ami 68 sz�zal�kkal meghaladja az egy �vvel kor�bbit, �s megfelel az elemz�i v�rakoz�soknak.

A t�rsas�g eredm�ny�nek n�veked�s�hez az �rbev�tel emelked�se mellett hozz�j�rult az �rfolyamok kedvez� v�ltoz�sa: a doll�r er�s�d�se �s a forint gyeng�l�se megn�velte az export �rbev�tel�t - olvashat� a jelent�sben. Konszolid�ltan az egy r�szv�nyre jut� nyeres�g (EPS) 1.407 forint, nem konszolid�ltan pedig 1382 forint volt a t�rsas�g �zleti �v�nek els� hat h�napj�ban.

Az anyav�llalat negyed�ves �rbev�tele 26,871 milli�rd forint volt a janu�r-m�rciusi id�szakban, �ves b�zison 11 sz�zal�kkal n�tt. Az �rbev�telb�l a belf�ldi �rt�kes�t�s 7,34 milli�rd forintot tett ki, ami 10 sz�zal�kos n�veked�s. Az Egis Magyarorsz�gon az �t�dik legnagyobb gy�gyszerpiaci szerepl�, r�szesed�se a m�rcius 31-el v�gz�d� 12 h�napban 5,4 sz�zal�k volt.

Az export 19,53 milli�rd, forintban sz�molt �rt�ke 11,4 sz�zal�kos emelked�st mutat az egy �vvel kor�bbi adatokhoz k�pest. Doll�rban az export 16 sz�zal�kkal cs�kkent, 85,6 milli� doll�r volt. Megjegyzik, hogy a t�rsas�g az el�z� negyed�vben 13,9 milli� doll�r �rt�kben el�sz�ll�tott a lengyel piacra. Az el�sz�ll�t�sok most a m�sodik negyed�vben kiegyenl�t�dtek, ezt figyelembe v�ve a doll�rban sz�m�tott cs�kken�s 2 sz�zal�kos volt.

A t�rsas�g sz�m�ra strat�giai fontoss�g� rel�ci�k k�z�l janu�r-m�rciusban 4 sz�zal�kkal n�tt az �rbev�tel Oroszorsz�gban �s az egy�b F�K-orsz�gokban, m�g 36 sz�zal�kkal cs�kkent Kelet- Eur�p�ban (az el�resz�ll�t�sokat figyelembe v�ve 5 sz�zal�k n�vekm�ny ad�dna). A nyugati gy�gyszerexport 15 sz�zal�kkal emelkedett, m�g a hat�anyagok kivitele a v�rtnak megfelel�en 34 sz�zal�kkal cs�kkent.

Az �zleti �v els� f�l�v�ben az �sszes export meghaladta a 192 milli� doll�rt, �ves b�zison 2 sz�zal�kkal cs�kkent. Az oroszorsz�gi forgalom 23 sz�zal�kkal emelkedve 62,4 milli� doll�rt �rt el. Az ukrajnai kivitel �rt�ke 40 sz�zal�kkal 6,2 milli� doll�rra cs�kkent. Az egy�b F�K-orsz�gokban 5 sz�zal�kkal n�tt a forgalom, 12,2 milli� doll�rt �rt el.

A kelet-eur�pai kivitel 8 sz�zal�kkal 69,1 milli� doll�rra emelkedett. Az Egis legnagyobb k�z�p-kelet-eur�pai piaca Lengyelorsz�g, ahol az �zleti �v els� hat h�napj�ban 35,9 milli� doll�r �rt�k� term�ket adtak el, ami 40 sz�zal�kkal t�bb a b�zisn�l.

A nyugati gy�gyszerexport 3 sz�zal�kkal 15,8 milli� doll�rra n�tt, m�g a hat�anyagok kivitele 41 sz�zal�kkal cs�kkent, 26,6 milli� doll�rt tett ki hat h�nap alatt. A gy�gyszergy�r nem konszolid�lt �zemi szint� nyeres�ge f�l �v alatt el�rte a 8,376 milli�rd forintot, ami 72 sz�zal�kkal t�bb az egy �vvel kor�bbin�l.

A p�nz�gyi tev�kenys�gb�l 2,996 milli�rd forint nyeres�g sz�rmazott, szemben az egy �vvel kor�bbi 1,214 milli�rddal. Az ad�z�s el�tti profit 11,372 milli�rd forint volt, 87 sz�zal�kkal t�bb a b�zisn�l.

A 7,786 milli�rd forint jegyzett t�k�j� Egis konszolid�lt saj�t t�k�je m�rcius v�g�n 13,7 sz�zal�kos �ves n�veked�ssel el�rte a 129 milli�rd forintot.

A Budapesti �rt�kt�zsde A kateg�ri�j�ban forg� Egis a h�tf�i t�zsdenapot 14 255 forinton, az el�z� z�r��rn�l 4,9 sz�zal�kkal alacsonyabban z�rta. Az elm�lt 52 h�tben a r�szv�ny legalacsonyabb �rfolyama 9000 forint, a legmagasabb 18 495 forint volt.