A hitelmin�s�g roml�s�t�l f�l a PSZ�F

2009.05.11. 12:43

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete (PSZ�F) a hitelmin�s�g idei mark�ns roml�s�t a magyarorsz�gi p�nz�gyi rendszer kiemelt kock�zat�nak tartja. R�cz Istv�n vezet� k�zgazd�sz a PSZ�F h�tf�i sajt�t�j�koztat�j�n elmondta: a probl�m�s lakoss�gi hitelek ar�nya tavaly 2,7-r�l 3,3 sz�zal�kra emelkedett, az id�n m�rcius v�g�re pedig 4,2 sz�zal�kra.

Varga Csaba f�igazgat� az idei kil�t�sokr�l sz�lva elmondta: a p�nz�gyi szektor (�s azon bel�l f�k�pp a bankok) t�kej�vedelmez�s�ge (ROE) az id�n v�rhat�an tov�bb cs�kken. Tavaly a ROE a teljes p�nz�gyi szektorban az el�z� �vi 18,3 sz�zal�kr�l 14,9 sz�zal�kra s�llyedt, azon bel�l a bankok� 17,9-r�l 14,3 (egyszeri t�telek n�lk�l 10,7) sz�zal�kra.

A p�nz�gyi szolg�ltat�k t�kehelyzete a f�igazgat� szerint jelenleg a kiel�g�t�n�l jobb, a minim�lis szab�lyoz�i t�kek�vetelm�nyhez k�pest 50 sz�zal�kos tartal�kuk van. A nehezed� kock�zati k�rnyezetben azonban j�val nagyobb t�bblett�k�re lehet sz�ks�g.