Folytat�d� vesztes�gek az ING-n�l

2009.05.13. 7:52

A holland ING p�nz�gyi csoportn�l az els� negyed�vben folytat�dott a tavaly kezd�d�tt vesztes�gsorozat. Az ad� ut�ni rubrik�ba 793 milli� eur�s hi�ny ker�lt, a tavalyi a tavalyi els� negyed�vi 1,54 milli�rd eur�s ad�zott eredm�ny helyett.

Az id�k�zi besz�mol� komment�rj�ban azt �rt�k, hogy az �v v�gihez k�pest javult a helyzet - a tavalyi utols� negyedre 3,711 milli�rd eur�s vesztes�get k�nyveltek el -, jelent�sen cs�kkent a nem teljes�t�, amerikai jelz�logalap� sz�rmaz�kos �rt�kpap�rok okozta kock�zat. Az ING tavaly �sszel 10 milli�rd eur�s t�keinjekci�t kapott a holland �llamt�l. Az id�nre tervezett, 7 ezres l�tsz�mcs�kkent�sb�l 5380 az els� negyed�v v�g�ig megval�sult.

A bank�zlet ad�zott eredm�nye 350 milli� eur� volt, 61 sz�zal�kkal kevesebb az egy �vvel kor�bbi 897 milli�n�l, de sokkal jobb a tavalyi utols� negyed�vi, 1,184 milli�rdos hi�nyn�l.

A biztos�t�sban is javult a helyzet, cs�kkent a le�r�sok okozta vesztes�g, 1,143 milli�rd eur�ra a tavalyi utols� negyed�vi 2,527 milli�rdr�l. A tavalyi els� negyed�vben 643 milli� eur�s ad�zott eredm�nyt termelt a biztos�t�s az ING-nek.

A bev�tel az els� negyed�vben 14,862 milli�rd eur� volt, 26 sz�zal�kkal kevesebb a tavalyi els� negyed�vi 19,998 milli�rdn�l, k�z�lt�k a csoportn�l szerd�n. Az idei �vre nem adtak el�rejelz�st.

Tavaly az ING 729 milli� eur�s - a v�llalati el�rejelz�st meghalad� - vesztes�get szenvedett a 2007-es, 9,241 milli�rd eur�s ad�zott eredm�ny ut�n. A bev�tel 66,291 milli�rd eur�ra cs�kkent 76,587 milli�rdr�l.

A magyarorsz�gi biztos�t�k �sszes�tett d�jbev�tele 4,23 sz�zal�kkal 890 milli�rd forintra cs�kkent a m�lt �vben, az �letbiztos�t�sokn�l a visszaes�s megk�zel�tette a 10 sz�zal�kot. Az els� h�rom helyen v�ltozatlan maradt a biztos�t�k sorrendje - Allianz, Generali �s az ING -, de tavaly a negyedik �s az �t�dik helyen cser�lt egym�ssal az Aegon �s az OTP Garancia, ez ut�bbi lett a �t�dik helyezett.

Az �letbiztos�t�sokn�l 2007-ben ING-Aviva-Generali volt a sorrend, ez a m�lt �v v�g�re ING-Generali-Aegon sorrendd� v�ltozott.

Az ING Biztos�t� Zrt. a m�lt �vet 95,4 milli�rd forintos d�jbev�telb�l - a p�nzt�rszolg�ltat�j�val k�z�sen - 3,5-4 milli�rd forintos ad�zott eredm�nnyel z�rta, de a profitb�l nem fizet osztal�kot, k�z�lt�k a t�rsas�gn�l a m�lt h�nap v�g�n. A v�gleges nyeres�g-adatot a k�zgy�l�s e h�napban hagyja j�v�.

Az ING tavaly 51 ezer �j egy�ni �letbiztos�t�si szerz�d�st k�t�tt, �gy az �sszes�tett szerz�d�ssz�m meghaladta a 423 ezret. Az �tlagd�j 3,5 sz�zal�kos n�veked�ssel megk�zel�tette a 192 ezer forintot. A tavalyi nyeres�g�t a t�rsas�g egyebek mellett az �rt�kes�t�s fejleszt�s�re ford�tja.

KAPCSOLÓDÓ CIKK