Megmenek�lt a zuhan�st�l a forint

2009.05.15. 9:49

A befektet�k a p�nteken megjelent magyar GDP-adat el�tt arra k�sz�ltek, hogy ha a v�rtn�l rosszabb lesz az adat, akkor m�lybe l�kik a forintot. Miut�n a statisztika a piaci v�rakoz�sokn�l valamivel jobb lett, �gy a magyar deviza megmenek�lt az es�st�l. A cs�t�rt�ki pluszos amerikai z�r�s is j�t tett a forintnak.

A forintpiacot nem forgatta fel a p�nteki GDP-adat. A K�zponti Statisztikai Hivatal k�zlem�nye ut�n az eur� jegyz�se 288-289 forint k�r�l mozgott, ami nem jelent sz�mottev� v�ltoz�st a cs�t�rt�k esti szintekhez k�pest. D�lut�n f�l kett�kor egy eur� 288,86 forintba ker�lt, egy doll�r 212,98 forintot �rt, egy sv�jci frank�rt pedig 192,03 forintot kellett adni a bankk�zi devizapiacon (az eur� reggel f�l 10-kor 288,50 forintn�l j�rt, ekkor a doll�r 212, a sv�jci frank 191 forint volt).

A GDP-statisztika k�zz�t�tele el�tt sokan sz�m�tottak arra, hogy a kor�bban prognosztiz�ltn�l rosszabb lesz az adat, a�n�met gazdas�g ugyanis negyed�ves �sszevet�sben 3,8 sz�zal�kkal zsugorodott, szemben a 3 sz�zal�kos hanyatl�st val�sz�n�s�t� progn�zisokkal.

Magyarorsz�g a p�nteken k�z�lt GDP-adatok alapj�n jobban szerepelt, mint a r�gi�s �llamok, legal�bbis, ami a v�rakoz�sokat illeti. A magyar adat jobb lett a v�rtn�l, m�g a t�rs�g t�bbi orsz�g�ban rosszabb. A cseh GDP a v�rt 2,4 sz�zal�k helyett 3,4 sz�zal�kkal esett, a rom�n gazdas�g teljes�tm�nye 2,5 sz�zal�k helyett 6,4 sz�zal�kkal cs�kkent, a szlov�k GDP eset�ben a piac 2,4 sz�zal�kos hanyatl�st v�rt, ezzel szemben a t�nyadat 5,4 sz�zal�kos zuhan�sr�l tan�skodik.

Devizakeresked�k besz�mol�ja szerint a magyar GDP-adat megjelen�se el�tt "ott voltak a kezek a gombokon". Ez azt jelenti, ha a v�rtn�l rosszabb lett volna, az am�gy el�g jelent�s visszaes�sr�l tan�skod� adat, akkor forintelad�sba kezdtek volna a befektet�k. Mivel az adat valamivel jobb lett a v�rtn�l, nem ker�lt lejt�re a magyar deviza.

Az ING szak�rt�i szerint a r�gi�s deviz�k gyeng�lhetnek a prognosztiz�ltn�l rosszabb GDP-adatok miatt, a forint azonban fel�lteljes�theti �ket. Alapvet�en ink�bb gyeng�l�sre lehet sz�m�tani, m�rs�kelt forgalom mellett.�A Commerzbank elemz�i is hasonl� v�lem�nyen vannak, �k �gy v�lik, negat�v hangulat jegy�ben telik majd a p�nteki keresked�s, az eur� �rfolyama v�rhat�an 284 �s 290 forint k�z�tti s�vban ingadozhat.�A nemzetk�zi piacon az eur� a doll�rral szemben gyeng�lt a n�met GDP-adat miatt.

A Takar�kbank elemz�je szerint a forint viszonylagos j� teljes�tm�nye a�tegnapi pluszos amerikai t�zsdez�r�snak �s az egyel�re stagn�l� eur�pai b�rz�knek is k�sz�nhet�. A nap k�s�bbi r�sz�ben is legfeljebb oldalaz�st v�r az elemz�, az �rfolyam a�286-290-es s�vban maradhat.