Biztosra menn�nek a magyar bankok

2009.05.15. 8:53

A m�rs�kelt kock�zatok �s a kedvez�bb megt�r�l�s kett�s c�lj�t a bankok jelenleg a kiskereskedelmi �gyfelek, mindenekel�tt a lakoss�g, illetve a mikro- �s kisv�llalkoz�sok hitelez�s�nek ter�let�n k�v�nj�k el�rni - �llap�totta meg a P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelet�nek (PSZ�F) elemz�se.

Mint meg�llap�tott�k, a bankok elk�pzel�sei egyebek k�z�tt a kis- �s k�z�pv�llalatok (kkv) sz�m�ra ny�jtott hitel�llom�ny tavalyi 26 sz�zal�kos �ves n�veked�s�ben t�kr�z�dik, ahol az alacsonyabb kock�zat els�sorban a t�mogatott hitelkonstrukci�k eset�n teljes�l - szerepelt a Napi Gazdas�gban.

Az id�n - hangs�lyozt�k a K&H-n�l - a kkv-knak sz�nt term�kek k�z�l a refinansz�rozott �s t�mogatott hitelekre koncentr�lnak. A v�ls�g miatt persze ebben k�rben is cs�kken a hitelig�nyek sz�ma, nem lankad viszont a v�llalkoz�sok p�ly�zatok ir�nti �rdekl�d�se. �gy l�tj�k, hogy most els�sorban a likvidit�s kiegyens�lyoz�s�ra k�rt r�vid lej�rat� hitelek (foly�sz�mlahitel, forg�eszk�zhitel) ir�nti ig�ny n�veked�se v�rhat�.

A Budapest Bankn�l jelenleg a piac hi�nya az egyik legnagyobb probl�ma a kkv-kn�l, amit r�vid t�von neh�z kieg�sz�t� forr�sokkal serkenti. A mostani id�szak els�sorban "v�dekez�" t�pus� �zleti gondolkod�sra �szt�n�z. A kkv-szegmens akkor helyezhet a jelenlegin�l nagyobb hangs�lyt a beruh�z�sokra, ha m�r l�tszik, hogy mely piacok stabiliz�l�dtak, �s hol van fizet�k�pes kereslet.

A CIB szak�rt�i szerint fontos a t�kehelyzet jav�t�sa, amit a vissza nem t�r�tend� t�mogat�sok seg�tenek. Azok a v�llalkoz�k, akik a beruh�z�sukat ebben az id�szakban val�s�tj�k meg, p�r �ven bel�l versenyel�nyben lehetnek a t�bbiekkel szemben. R�ad�sul a kereskedelmi bankokn�l is priorit�st �lveznek a sikeres, EU-konform projekt megval�s�t�s�hoz m�g t�mogat�ssal is rendelkez�k.