Nem �g�r kamatcs�kkent�st a jegybank aleln�ke

2009.05.15. 20:25

A magyar gazdas�g zsugorod�sa az els� negyedben nem volt olyan rossz, mint azt a Magyar Nemzeti Bank (MNB) v�rta, de a gyenge n�metorsz�gi n�veked�s nagyobb el�tt�nk �ll� kock�zatokra utalhat - jelentette ki Kir�ly J�lia, az Magyar Nemzeti Bank (MNB) aleln�ke p�nteken Londonban.

A Reutersnek Kir�ly elmondta, a forint ut�bbi hetekben mutatott viszonylagos stabilit�sa ellen�re a kamatok nem cs�kkenhetnek gyorsan - mivel ez a befektet�k elmenek�l�s�hez vezethet -, mik�zben hiteles hossz� t�v� gazdas�gpolitika is sz�ks�ges. Szerinte semleges n�z�pontb�l a GDP-cs�kken�s adata meglehet�sen rossz, de a v�rakoz�sokn�l jobb, �s pozit�v meglepet�s volt a befektet�knek.

A p�nteken kiadott els� negyed�ves GDP adat szerint a hazai �sszterm�k 2009 els� negyed�v�ben - napt�ri hat�s kisz�r�s�vel - 5,8 sz�zal�kkal volt alacsonyabb, mint egy �vvel kor�bban. Az elemz�k az els� negyed�vre 5,9-6,1 sz�zal�kos visszaes�st v�rtak.

Az aleln�k ugyanakkor �gy v�li, hogy "Magyarorsz�g nagy m�rt�kben f�gg a k�ls� kereslett�l" ez�rt a gyenge n�met n�veked�si adat - amely az �jraegyes�t�s �ta a legrosszabb - , esetleg be�rny�kolhatja a magyar korm�ny idei �vre sz�l� 6-7 sz�zal�kos GDP-zsugorod�si becsl�s�t.

A t�rs�gbeli elad�sok ellen�re Magyarorsz�gon nem tapasztaltak jelent�s t�keki�raml�st, �s a febru�ri m�lypont �ta a forint is stabiliz�l�dott valamelyest. Ugyanakkor v�lem�nye szerint "am�g a hossz� t�v� makrogazdas�gi politika nem megb�zhat� �s hiteles, az alapkamat nem cs�kkenthet� gyors �temben".

Kir�ly �gy l�tja, hogy a Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) az �tgondolt politika j� �rz�j�nek bizonyult. A nagy k�rd�s most az, hogy a magyar korm�ny mikor tud k�nnyen eurok�tv�nyt kibocs�tani. Mint mondta, ebb�l a szempontb�l a cseh �s a lengyel eurok�tv�ny kibocs�t�sok j� jelz�snek bizonyultak - �rta a Reuters.

KAPCSOLÓDÓ CIKK