A h�ten az OTP j�rt a legrosszabbul

2009.05.16. 11:07

Az elm�lt h�ten a budapesti b�rze ir�nyad� indexe k�zel 2 sz�zal�kkal s�llyedt. A vezet� r�szv�nyek k�z�l az OTP szerepelt a legrosszabbul, a legjobb eredm�nyt a Mol �rte el.

Szer�ny cs�kken�ssel z�rta az elm�lt hetet a Budapesti �rt�kt�zsde ir�nyad� indexe.�

M�jus 8-�n p�nteken 11 358 ponton fejezte be, e h�t utols� keresked�si napj�n pedig 14 118 ponton v�gzett, vagyis 1,7 sz�zal�kot vesz�tett �rt�k�b�l.

G�rcs� alatt a blue chipek �

A vezet� r�szv�nyek (blue chipek) negat�v ir�nyba haladtak a Mol kiv�tel�vel. Az olajpap�r az elk�peszt� p�nteki sz�guld�ssal 12 900 forinton z�rta�ezt a�hetet, ami az el�z� p�nteken el�rt 11 650 forintos eredm�nyhez k�pest k�zel 11 sz�zal�kos dr�gul�st jelent. Ezzel az�olajpap�r lett a h�t nyertese.

A vezet� pap�rok k�z�l az OTP szerepelt a legrosszabbul, az bank r�szv�nyeinek �rfolyama�3110 forintr�l 2835 forintra estek vissza, ez 9 sz�zal�kos hanyatl�snak felel meg.

A Richter k�zel 7 sz�zal�kos vesztes�get volt k�nytelen elk�nyvelni az elm�lt h�ten. A m�jus 8-i z�r�skor feljegyzett 31 700 forintr�l 29 500 forintig s�llyedt a gy�gyszerpap�r kurzusa.

A Magyar Telekom meg�szta szer�ny, 1,4 sz�zal�kos s�llyed�ssel. A t�vk�zl�si v�llalat pap�rja 580 forinton z�rta ezt a hetet, azaz 8 forinttal lett olcs�bb.

Nincs ok az �r�mre�

B�r az elm�lt h�ten a vezet� magyar r�szv�nyek az olajpap�ron k�v�l gyeng�ltek, az ut�bbi hetekben jelent�s emelked�st �rtek el. A Concorde br�kerc�g elemz�i azonban figyelmezetnek,�a r�szv�nypiaci emelked�sb�l nem szabad arra�k�vetkeztetni, hogy v�get �rt a v�ls�g.

Az eg�sz vil�gra jellemz�, hogy a 2008 v�g�n �s 2009 elej�n tragikus teljes�tm�nnyel �lltak el� mind a re�lgazdas�gok, mind a r�szv�nypiacok. A t�zsd�ken l�tott emelked�st a re�lgazdas�g nem k�vette,�a legt�bb pozit�vum, hogy sz�mos mutat� legal�bb nem romlott tov�bb.

A gazdas�g mag�ra tal�l�s�nak legfontosabb motorja, a lakoss�gi fogyaszt�s, els�sorban az�amerikai forgalom fellend�l�se�lenne, azonban ez tov�bbra is gyenge, a korm�nyzati csomagok �ltal stimul�lt javul�s �tmeneti. R�ad�sul nagyon neh�z megj�solni,�vajon mit�l fog �jra beindulni a lakoss�gi fogyaszt�s az EU-ra �s az angolsz�sz orsz�gokra jellemz� magas elad�sodotts�g, az ism�t emelked�snek indul� megtakar�t�si r�ta �s a hitelezni vonakod� bankok mellett.�