Bajban van a devizaad�sok z�me

2009.05.22. 11:30

Egy piackutat�s szerint febru�r �s �prilis k�z�tt ugyan valamelyest javult a t�rleszt�si k�telezetts�gek �s a szem�lyes anyagi helyzet kil�t�sainak meg�t�l�se, de �gy is t�bbs�gben vannak a bor�l�t�k. A fogyaszt�i bizalmi index ennek megfelel�en nagyon alacsony.

A devizaalap� hitelt felvev� magyarok csaknem fele �gy �t�lte meg �prilisban, hogy komoly probl�m�t jelent majd sz�m�ra hitel�nek visszafizet�se, 11 sz�zal�k pedig �gy v�lte, hogy egy�ltal�n nem fog tudni t�rleszteni - der�l ki a Nielsen piackutat� v�llalat legfrissebb felm�r�s�b�l.

A reprezentat�v felm�r�st a magyarorsz�gi 18-59 �ves lakoss�g k�r�ben v�gezt�k febru�r �s �prilis k�z�tt, havonta 800 ember megk�rdez�s�vel.

Az eredm�nyekb�l kider�l, hogy m�rciushoz k�pest �prilisban valamelyest javult a mag�nhitelek visszafizet�si es�ly�nek meg�t�l�se a lakoss�g k�r�ben. M�rciusban m�g a megk�rdezettek 64 sz�zal�ka v�lte �gy, hogy komoly gondot okoz majd sz�m�ra a t�rleszt�s, m�g 6 sz�zal�k nyilatkozott �gy, hogy nem fog tudni t�rleszteni. Febru�rban azonban m�g 44, illetve 8 sz�zal�k volt az ar�ny.

A piackutat�k szerint a pesszimist�k ar�nya m�rciusr�l �prilisra egyr�szt a forint er�s�d�se miatt cs�kkent. K�zrej�tszhat tov�bb� a pozit�v v�ltoz�sban, hogy a bankokn�l lehet�v� v�lt egy-egy k�lcs�n futamidej�nek meghosszabb�t�sa �s m�s k�nny�t�sek ig�nybe v�tele.

A Nielsen felm�r�se a megtakar�t�sokat is vizsg�lta: az eredm�nyek szerint a v�laszad�k 15 sz�zal�ka rendelkezik megtakar�t�ssal, �s t�bbs�g�k - 82 sz�zal�kuk - nem v�ltoztatott befektet�sein a legut�bbi h�rom h�nap sor�n.

A pesszimista fogyaszt�i k�zhangulat is javult valamelyest �prilisban, m�rciushoz k�pest. Szem�lyes anyagi helyzet�nek kil�t�sait (a k�vetkez� tizenk�t h�napra) m�rciusban a v�laszad�k 91 sz�zal�ka mondta rossznak vagy nem t�l j�nak, m�g �prilisban "csak" 86 sz�zal�ka.

A magyarorsz�gi munkalehet�s�geket meglehet�sen pesszimist�n �t�lik meg a magyarok. A k�vetkez� tizenk�t h�nap munkalehet�s�geit a v�laszad�k 94 sz�zal�ka l�tta rossznak vagy nem t�l j�nak m�rciusban, �s 92 sz�zal�ka �prilisban.

A szem�lyes anyagi helyzet, v�s�rl�sra alkalmas id�szak �s munkalehet�s�gek mutat�it mag�ban foglal� fogyaszt�i bizalmi index �prilisban 3 ponttal, 40 pontra emelkedett m�rciushoz k�pest. Ez m�g mindig nagyon alacsony - mutat r� a k�zlem�ny.

KAPCSOLÓDÓ CIKK