Euromoney: az OTP a legjobb magyar c�g

2009.05.22. 16:59

Elemz�i �s piaci v�lem�nyek alapj�n az id�n is az OTP Bankot v�lasztotta a legjobb magyar v�llalatnak a Euromoney magazin, amelynek �ves felm�r�s�ben t�bb r�szkateg�ri�ban a Mol is els� helyen v�gzett.

A vezet� londoni gazdas�gpolitikai szakfoly�irat �t �ve kezdte a kelet-k�z�p-eur�pai c�gek rangsor�nak �ssze�ll�t�s�t, arra k�rve a piaci szerepl�ket �s az elemz� int�zetek szak�rt�it, hogy meghat�rozott krit�riumok - piaci er�, j�vedelmez�s�g, n�veked�si potenci�l, eredm�ny �s a v�llalatvezet�s min�s�ge - alapj�n nevezz�k meg a legjobbnak tartott v�llalatokat az �ltaluk figyelt t�rs�gi gazdas�gokban vagy azok egyes szektoraiban.

A Euromoney m�jusi kiad�s�ban k�z�lt idei list�n - amely 101 elemz� v�laszai alapj�n k�sz�lt - az OTP szerepel Magyarorsz�g legjobb c�gek�nt. A bankcsoport imm�r a m�sodik egym�st k�vet� �vben nyeri el ezt a helyez�st.

Az egyes r�szkateg�ri�k k�z�l a Mol olajipari v�llalatnak �t�lt�k a magyar c�gek k�z�l a legjobb v�llalatvezet�s c�m�t, illetve a Mol lett a kelet-k�z�p-eur�pai t�rs�g legjobb energiaipari v�llalata. A t�rsas�g tavaly a m�sodik, illetve a harmadik helyez�st kapta ugyanezekben a kateg�ri�kban.

A Euromoney idei rangsor�ban ugyanakkor l�tv�nyosan el�ret�rtek a t�r�k c�gek. A felm�r�sbe bevont elemz�k a GarantiBank nev� t�r�k p�nzint�zetet v�lasztott�k a t�rs�g legjobban vezetett c�g�nek, �s ez a bank kapta a legmeggy�z�bb �s leg�sszefogottabb v�llalati strat�gia, a leg�tl�that�bb k�nyvel�si rendszer, a legink�bb nyitott fels� vezet�s, a legnagyobb javul�st felmutat� c�g �s a legjobb t�r�k bank c�m�t.

A t�r�k v�llalati szektor meg�t�l�s�nek er�s�d�s�t jelzi, hogy a legnagyobb javul�s kateg�ri�j�ban a felt�ntetett els� h�rom helyezett mind t�r�k: a GarantiBankot a T�rkcell t�vk�zl�si c�g �s a t�r�k nemzeti l�git�rsas�g k�veti.

A t�zsd�re �jonnan bevezetett t�rsas�gok rangsor�ban is a T�rkcell lett az els�.