Rally el�tt a felt�rekv� deviz�k

2009.05.22. 13:28

A felt�rekv� deviz�k lehetnek a glob�lis gazdas�gi helyzet javul�s�ba vetett bizalom er�s�d�s�nek�nyertesei. A viszonylag magas hozamot ny�jt� kock�zatosabb befektet�si eszk�z�k - �gy t�bbek k�z�tt a forint - ir�nt javul� �rdekl�d�s �s az amerikai infl�ci�s nyom�s fokoz�d�s�val szemben t�pl�lt aggodalmak er�s�d�se biztos�thatja a fejl�d� t�rs�gekbe �raml� befektet�sek n�veked�s�t.

"�gy t�nik, a befektet�k ism�t el�nyben r�szes�tik a kock�zatosabb eszk�z�ket" - mondta Steve Barrow, a londoni Standard Bank devizapiaci strat�g�ja. Hetek �ta tapasztalhat� az �rdekl�d�s fokoz�d�sa a fejl�d� t�rs�gek piacai ir�nt annak rem�ny�ben, hogy a vil�ggazdas�g �tbillent a m�lyponton �s a vezet� nemzetgazdas�gok t�l vannak a legrosszabbon.

A kock�zatv�llal�si hajlam ennek k�sz�nhet�en n�tt, �s a kor�bban t�lzottan is�s�r�l�kenynek tartott piacok befektet�si eszk�zei ir�nt meg�l�nk�lt az �rdekl�d�s. Ezek egy�ttesen t�mogat�st ny�jtottak a felt�rekv� deviz�knak Latin-Amerik�t�l kezdve �zsi�ig. Ez a folyamat a k�zelj�v�ben csak gyorsulhat - mondj�k.

A kor�bban "befektet�si mentsv�rnak" tekintett doll�r egyre vesz�t vonzerej�b�l, k�l�n�s tekintettel a kvantitat�v monet�ris laz�t�si - azaz a bank�pr�s beind�t�s�ra ir�nyul�- sz�nd�kot sejtet� FED jegyz�k�nyv m�lt heti k�zz�t�tele �ta. A hatalmas likvidit�si injekci� sz�ks�ges lehet az amerikai gazdas�g motorj�nak felp�rget�s�hez, ennek infl�ci�s vonzatai azonban aggasztj�k a befektet�ket �s doll�rb�l val� kivonul�sra k�sztethetik �ket.

"A doll�r ak�r vesztese is lehet a kvantitat�v monet�ris laz�t�snak, mivel vesz�lybe ker�lhet az els�sz�m� tartal�k devizak�nt bet�lt�tt szerepe" - mutat r� a The Royal Bank of Scotland egyik devizapiaci strat�g�ja.

A Standard & Poor's is seg�t

A brit szuver�n ad�ss�g kil�t�s�nak cs�t�rt�ki, a Standard & Poor's �ltali visszamin�s�t�se miatt megrend�lt a font-sterling a f�bb deviz�kkal szemben. A felt�rekv� t�rs�gek deviz�i viszont �ppen ennek k�sz�nhet�en egyre jobb sz�nben t�nnek fel a befektet�k szem�ben. Vonz�an magas hozamokat k�n�lnak �ppen akkor, amikor a befektet�knek valami jobbra lenne sz�ks�g�k a vezet� nemzetgazdas�gok piacain forg� "biztons�gos" eszk�z�k meglehet�sen szer�ny hozam�n�l.

Mindaddig, am�g kitart a fellend�l�sbe vetett hit, a befektet�k hajland�ak lesznek v�llalni a magasabb kock�zatot is - f�k�nt az olyan vezet� deviz�k, mint a doll�r �s a jen, �s mostant�l tal�n m�r a font-sterling k�r�ra is.

Elad�si nyom�s alatt a doll�r

A doll�r egy nap alatt elad�si nyom�s al� ker�lt a nemzetk�zi piacokon, ahogy a befektet�k elkezdt�k el�nyben r�szes�teni a kock�zatosabb deviz�kat, mindezt a doll�r sz�m�ra rendszerint kedvez� �rt�kpap�rpiaci index cs�kken�se k�zepette.

Az eur� n�gy havi cs�csot �rt el p�nteken a glob�lis keresked�s �zsiai szakasz�ban 1,3964 doll�rn�l, a font pedig visszanyerte a S&P kil�t�s ront�st k�vet� vesztes�geit �s hat havi cs�csot �ll�tott be 1,5888 doll�ron. A doll�r gyeng�lt a jennel szemben is, k�thavi m�lypontot �rintve 93,86 jenn�l.