Az OTP 2,4 milli�rd�rt adott el k�tv�nyeket

2009.05.22. 17:34

T�bb mint 2,405 milli�rd forint �sszn�v�rt�kben adtak be aj�nlatot a befektet�k az OTP Bank OTP 2010/V jelz�s� k�tv�nysorozat�nak m�sodik r�szlet�re a m�jus 18-22-ig tart� jegyz�si id�szakban - tette k�zz� a hitelint�zet p�nteken, a B�T honlapj�n.

A bank minden jegyz�st elfogadott, a sorozat �sszn�v�rt�ke �gy meghaladja a 7,023 milli�rd forintot. A 2010. m�jus 15-�n lej�r�, �vi fix 9,5 sz�zal�kos kamatoz�s� k�tv�nyek kibocs�t�si �ra 99,06 sz�zal�k, a brutt� hozam (EHM) 10,75 sz�zal�k volt. Az egy�ves �llampap�r referenciahozam (benchmark) m�jus 18-�n 9,45 sz�zal�k, m�jus 22-�n 9,50 sz�zal�k volt.

Az els� r�szletb�l 4,618 milli�rd forintot �rt�kes�tett a bank a m�jus 15-�n z�rult jegyz�s sor�n, a kibocs�t�s �r 98,87 sz�zal�k volt, az EHM 10,75 sz�zal�k. OTP-k�tv�nyeket legk�zelebb m�jus 25-29. k�z�tt lehet jegyezni, az OTP 2010/VI jelz�s� sorozat els� r�szlet�t. A 2010. m�jus 29-�n lej�r�, 10 ezer forint n�v�rt�k� k�tv�nyek kamatoz�sa �vi fix 9,5 sz�zal�k, a kibocs�t�si �r 98,87 sz�zal�k, az EHM 10,75 sz�zal�k. A jegyz�sben a m�r megszokott m�don term�szetes szem�lyek valamint a forgalmaz� OTP Bank vehet r�szt.